Header

Vysvědčení za 2. pololetí šk. r. 2015/2016

Červen 30th, 2016 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1080926

Letošní poslední školní den připadl na čtvrtek 30. června. Čekalo nás slavnostní předávání  vysvědčení, diplomů a pochvalných listů. Byl to ale taky den, kdy jsme se loučili s odcházejícími žáky pátého ročníku, kteří od září postupují na svá nová působiště.  Přejeme jim úspěšné vykročení za dalším vzděláváním. (Celý příspěvek…)

Velká soutěž s Rudou Sběrňáčkem

Červen 29th, 2016 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1080886

V letošním školním roce se opět naše škola zapojila do ekologické soutěže ve sběru papíru. Hlavním cílem této soutěže bylo zapojení a motivace dětí ke sběru separovaného odpadu a k ochraně životního prostředí.  V průběhu podzimního a jarního sběru jsme za vydatné pomoci našich rodičů nasbírali  celkem 14 088 kilogramů starého papíru.  Společné úsilí všech žáků nám vyneslo 1. místo v kategorii  přepočtu na žáka. (Celý příspěvek…)

Výhra ve sběru papíru

Červen 29th, 2016 | Posted by administrator in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Snímek obrazovky 2016-06-29 v 11.17.11

OBJEVUJEME – závěr projektu

Červen 27th, 2016 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1080750

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ (Konfucius)

Toto velké moudro nás doprovázelo celým školním rokem 2015/2016 v rámci celoročního projektu „Objevujeme“. Vše, co je kolem nás, je součástí přírody.  Jde o fantastický svět přírodních věd a lidských smyslů a vjemů. Mnohé jevy se zdají být bezvýznamné a obyčejné, jiné jsou podivuhodné, a na první pohled je nelze snadno objasnit. Pro všechno však většinou existuje jednoduché vysvětlení. Děti jsou zvídavé, zajímají se o vše, co se kolem nich odehrává. Ptají se na všechno a tato zvědavost je odrazovým můstkem k praktickému zkoumání světa. Klíčem k tomu všemu je využití smyslových vjemů dítěte. (Celý příspěvek…)

Výstava výtvarných prací

Červen 27th, 2016 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1080795

Ve dnech 27. a 28. června jsme prezentovaly výtvarné práce žáků školy. (Celý příspěvek…)

Pozvánka

Červen 22nd, 2016 | Posted by administrator in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Snímek obrazovky 2016-06-15 v 16.46.52

Návštěva ZŠ Bílovice

Červen 22nd, 2016 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1080722

Ve středu 22. června vyjela naše pátá třída na cyklovýlet. Naším cílem byla návštěva ZŠ Bílovice. Celou školou nás prováděli dva žáci devátého ročníku ( Honza a Honza), seznámili nás nejen s prostředím, ale postupně nám představovali i jednotlivé vyučující, na které jsme cestou narazili. (Celý příspěvek…)

VIDA science centrum

Červen 20th, 2016 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1120612

V pondělí 20. června jsme navštívili vědeckotechnický park VIDA science centrum v Brně. Čekalo tam na nás mnoho překvapení.  Hned po příjezdu jsme měli možnost vyzkoušet interaktivní expozici, která je rozčleněna na čtyři celky – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Následně jsme absolvovali výukové programy. Mladší školáci objevovali prostřednictvím experimentů s kapalinami skutečný význam slova hustota a pro starší školáky byl připraven program Mysli na smysly. Pobyt ve VIDA parku jsme si zpestřili návštěvou science show – divadelním představením zábavných pokusů tentokrát o tlaku. Po krátké svačince jsme se opět rozdělili k návštěvě výukových programů, mladší čekala série experimentů s jednoduchými laboratorními pomůckami na téma Mikrohrdinové a starší zase program Barvy kolem nás. Závěrečné rozloučení v nás vyvolávalo smutek, že opouštíme tyto zajímavé prostory, ale odjížděli jsme s pocitem, že to bylo SUPER a že jsme si tento den řádně užili. (Celý příspěvek…)

Sběrová tombola – jaro

Červen 13th, 2016 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1080593

V pondělí 13. června se ve školní družině losovala sběrová tombola. (Celý příspěvek…)

Výtvarná soutěž Na suchu i ve vodě

Červen 7th, 2016 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1080589

V rámci Dne Země pořádalo přírodovědné centrum při DDM Šikula Uherské hradiště výtvarnou soutěž, do které se zapojili i naši školáci, kteří ve školní družině připravili své práce.  Blahopřejeme Víťovi Jaitnerovi za  pěkné 3. místo a Zuzance Šuranské za ocenění v kategorii 1. stupně ZŠ. (Celý příspěvek…)