Archeoskanzen Modrá

Březen 19th, 2019 | Posted by Jana Kurtišová in Aktuality

V rámci projektu “Kde domov můj?” pokračovalo naše pátrání návštěvou archeoskanzenu v Modré. Abychom zmapovali stopy našich předků, vrátili jsme se zpět v čase do ranného středověku, do 9. století – období Velké Moravy. Skanzen představuje podobu slovanského opevněného sídliště, je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části i nadzemní konstrukce mají předlohy ve skutečných archeologických objektech a nálezech. Prohlédli jsme si i Knížecí palác a zaujala nás dlouhá, dřevěná stavba – škola a obydlí významného kněze, která vznikla na podkladě objevu z Uherského Hradiště – Sadů. tzv. metropolitní výšiny, pravděpodobné místo působení byzantské misie (864-867) zřejmě obydlí samotného arcibiskupa. Poutavě o všem vyprávěla naše průvodkyně a celkový obraz života Slovanů doplňovala volně pobíhající zvířata, což se dětem samozřejmě líbilo nejvíc.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.