Beseda Policie ČR

Červen 3rd, 2022 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality

Dne 3.6. se na naší škole uskutečnila beseda s Policií ČR. Žáci 1. až 3. ročníku se dozvěděli základní principy fungování policie, vysvětlili si pravidla silničního provozu, bezpečné chování se účastníků silničního provozu – cyklisty a chodce. Žáci 4. a 5. ročníku besedovali o nástrahách používání internetu a sociálních sítí – kyberšikana, sexting, kyberstalking.

Po ukončení besedy žáci rozvíjeli své dovednosti v oblasti silničního provozu formou her: domino, poznávání dopravních značek, řešení dopravních situací, osmisměrka a pracovní list se zaměřením na bezpečnost na silnici.

Na závěr byli žáci odměněni ovocným pohárem z programu Ovoce do škol.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.