Den řemesel

Září 14th, 2022 | Posted by Hana Vašutová in Aktuality

Dne 14. září 2022 proběhl v naší škole ” Den řemesel”. Tuto akci si pro nás připravily paní učitelky ze Střediska volného času dětí “Klubko” ze Starého Města, pod vedením paní ředitelky Mgr. Moniky Havláskové. V pěti skupinkách si děti postupně vyzkoušely práci floristy, kde si po krátkém představení tohoto řemesla, samy vytvořily podzimní vazbu z přírodnin. Na dalším stanovišti  na  děti čekalo řemeslo zedníka, poznaly  nářadí a oblečení, které patří k tomuto řemeslu. Zkusily si kolik váží 1 cihla a samy postavily dům z malých cihliček. V restauraci se děti vžily do role nejen návštěvníků restaurace, ale také do rolí číšníka a servírky, kuchaře a kuchařky, kteří se o své zákazníky pečlivě starali.  Dalším technickým řemeslem, bylo povolání elektrikáře, kde  si pohrály s elektrostavebnicemi “Voltík” s jejichž pomocí sestrojovaly elektrické obvody. Zkrášlovacím řemeslem se stalo kadeřnictví, kde probíhalo česání, stříhání dokonce i zkouška holení za pomoci opravdové pěny na holení.  Velmi praktické názorné ukázky těchto pěti řemesel děti velmi bavily a následně je ocenily hlasitým DĚKUJEME.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.