Exkurze do hvězdárny a planetária v Uherském Brodě

Listopad 23rd, 2022 | Posted by Irena Šichová in Aktuality

Ve středu 23. listopadu jsme vyrazili do Uherského Brodu. Naším úkolem bylo nejprve zvládnutí planetární stezky. Od dopravního terminálu jsme zamířili k prvnímu zastavení – k modelu Slunce. Zde nás čekal náš průvodce, který nás  průběžně seznamoval postupně se všemi planetami sluneční soustavy. Tato planetární stezka je zmenšeným modelem naší sluneční soustavy v poměrných velikostech a vzdálenostech od sebe. Na každém zastavení jsme si prohlédli informační panel a model daného vesmírného objektu v podobě žulové koule. S přibývajícími rozestupy mezi planetami jsme u modelu planety Saturn putování stezkou přerušili a navštívili jsme planetárium, kde jsem zhlédli zajímavou projekci o planetách sluneční soustavy. Poté jsme ještě namířili k severnímu okraji města, minuli jsme model planety Uran a dostali jsme se až k hvězdárně, u které se nachází model planety Neptun. Ve hvězdárně jsme si ještě prohlédli dva dalekohledy, které slouží k pozorování oblohy.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.