Author Archives: administrator

Co se dělo v roce 2004/2005

Duben 1st, 2014 | Posted by administrator in Historie - (Komentáře nejsou povoleny)
30.06. – Slavnostní zakončení šk. roku, rozloučení s páťáky. 
 
29.06. – Závěrečný táborák s programem a opékáním špekáčků. 
 
24.06. – Loutkové představení Pošťácká pohádka. 
 
17.06. – Dopravní výchova na DDH v Mařaticích. 
 
16.06. – Plavecké závody v UH. 1. místo T. Fitzianová, 3. místo A. Palčíková (50 m volný způsob). 
 
15.06. – Fotografování tříd. 
 
09.06. – Školní výlet – basilika na Velehradě, archeoskanzen v Modré, Bunč, výšlap na rozhlednu Brdo.  
 
01.06. – “Naše zvířátka” – výstavka vlastních domácích a cizokrajných zvířátek.  
 
 
29.05. – Oslava 140. výročí základní školy v Kněžpoli. Článek: Kněžpolské noviny č.2 2005″ str.8-9. 
 
17.05. – Sběrová loterie. 
 
14.05. – Turnaj v kopané. 
 
28.04. – Sběr odpadových surovin. Nasbíráno celkem 5892kg starého papíru. 
 
20.04. – Beseda na téma šikana – Help UH. 
 
18.04. – Výcvik psů pro postižené. 
 
23.03. – Dobrodružství veverky Rezečky – maňáskové představení ve škole. 
 
07.04. – Hudební školička – představování hudebních nástrojů.  
 
23.03. – Soutěž Miss školy (ŠD).  
 
23.03. – Návštěva SM (Velikonoční výzdoba, B. B. Buchlovan). 
 
18.03. – Mezinárodní matematická soutěž Klokánek (4. a 5. ročník). 
 
17.03. – Poznáváme cizí země a jejich kulturu – tentokrát americký kontinent.  
 
04.03. – Práce v odděleních (1. – 5. ročník)  
 
27.02. – Vystoupení pro důchodce v sále Kněžpole. 
 
07.02. – Zápis žáků do 1. ročníku. 
 
03.02. – Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě na hodině JČ.  
 
31.01. – Beseda s kronikářkou obce paní L. Lapčíkovou. Prohlížení kronik obce s fotodokumentací.  
 
27.01. – Pohádky Fr. Hrubína – loutkové představení pí uč. z MŠ. 
 
22.01. – Rodičovský ples – předtančení žáků. Letos poprvé vystupovali žáci ze všech ročníků. Pod vedením paní ředitelky J. Poláškové nacvičili osm tanců.  
 
21.01. – Příprava na ples. Výroba věnců na polynéský tanec. (Na 1 věnec bylo potřeba 84 květinek)  
 
07.01. – Výhra z Orionu za výtvarné práce ve ŠD  
 
23.12. – Vánoční besídka  
 
21.12. – “Ze starých čítanek” – Školní kolo recitační soutěže  
 
14.12. – Druhé setkání mladých sběratelů starožitností. Zaměřeno na téma Škola: učebnice, staré sešity, vysvědčení, tiskopisy, psací pomůcky, nástěnné obrazy, vycpaniny, …  
 
13.12. – Vánoční koncert ZUŠ v Uh. Hradišti 
 
06.12. – Koledování v Jednotě 
 
03.12. – Mikulášská nadílka 
 
26.11. – “Klima nás spojuje” – výukový program v Redutě pro 4. a 5. r. při příležitosti celost. filmové soutěže TSTT 
 
19.11. – Hurá přišly nové lavice!  
 
15.11. – “Kněžpole kdysi a dnes ve fotografii” (výstavku fotografií připravila MO KDU-ČSL v tělocvičně školy)  
 
09.11. – Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě – návštěva expozic Odívání 1. pol. 20. století, Starožitnosti, J. A. Komenský, Stará škola  
 
08.11. – “Sběrová loterie”  
 
26.10. – První setkání mladých sběratelů starožitností  
 
25.10. – “Páni kluci” – promítání filmu v rámci Klubu přátel starého filmu 
 
06.10. – “Drakiáda” (ŠD)  
 
06.10. – Sběr odpadových surovin, nasbíráno 4900 kg starého papíru 
 
01.10. – “Co neodnesl čas” – výstava ve Slováckém muzeu (stará škola, bydlení dříve) s průvodkyní 
 
10.09. – Loutkové divadlo “O pejskovi a kočičce” 
 
01.09. – “Slavnostní zahájení školního roku”  
 
 

Co se dělo v roce 2003/2004

Duben 1st, 2014 | Posted by administrator in Historie - (Komentáře nejsou povoleny)
30.06. – Slavnostní zakončení šk. roku; rozloučení s páťáky. 
 
29.06. – Táborák u školy. 
 
28.06. – “Červené střevíčky” – Andersenova pohádka ve Slováckém divadle. 
 
17.06. – Závěrečná prezentace celoročního projektu Dobré řemeslo – vystoupení pro veřejnost, výstava.  
 
16.06. – Plavecké závody. 
 
11.06. – Dopravní výchova na Dopravním hřišti v Mařaticích (3.,4.,5.r.). 
 
11.06. – Návštěva farmy v Kněžpoli (1. a 2. r.). 
 
01.06. – Den dětí: koncert Jaroslava Uhlíře v U.H.; prohlídka města, muzeum.  
 
28.05. – Školní výlet: ZOO Hodonín; skanzen ve Strážnici; program Abeceda řemesel projížďka lodí po Baťově kanále. 
 
19.05. – O pohár baby Jagy (ŠD).  
 
19.05. – Fotografování tříd. 
 
11.05. – Sběrová loterie.  
 
08.05. – Fotbalový turnaj.  
 
29.04. – Stavění máje.  
 
20.04. – Sběr odpadových surovin. Nasbíráno celkem 6.150 kg starého papíru.  
 
02.04. – Návštěva galerie SM – beseda pro 4. a 5. ročník. 
 
31.03. – Návštěva galerie SM – “Umění jihovýchodní Moravy” – beseda pro 3. ročník. 
 
23.03. – Školní kolo recitační soutěže “Řemesla”.  
 
22.03. – První desetiny ve 3. ročníku.  
 
19.03. – Návštěva knihovny BBB v Uherském Hradišti – 3. ročník. 
 
19.03. – “Klokánek” – mezinárodní matematická soutěž 4 a 5. ročník. 
 
15.03. – Návštěva knihovny BBB – beseda o knize H. Potter – 4. a 5. ročník. 
 
09.03. – “Zazpívej slavíčku” – pěvecká soutěž, akce i pro veřejnost s účastí MŠ.  
 
04.03. – Maňáskové divadlo Radoslavy Horákové z Hodonína. 
 
17.02. – Exkurze do školní kuchyně. 
 
24.01. – Rodičovský ples s tanečním vystoupením žáků.  
 
21.01. – Exkurze do stolařské dílny Fojtík Kněžpole. 
 
21.12. – “Živý betlém” – akce obce, ve škole výstava betlémů, ukázky práce řemeslníků.  
 
17.12. – “Koledování u stromečku” – vánoční besídka.  
 
05.12. – “Mikuláš”  
 
27.11. – “O nejlepší drhaný předmět” – soutěž ŠD. 
 
27.11. – Exkurze do vyšívací dílny Zdílna Kněžpole. 
 
12.11. – “Procvič hlavu” – soutěž dětí. 
 
12.11. – “Po stopách našich předků” – exkurze 4. a 5. ročníku. na Modré, návštěva Slováckého muzea (Egypt Slovácko). 
 
listopad – Malí tkalci.  
 
15.10. – “Raneček veselých pohádek” – loutkové představení prof. Horákové z Brna. 
 
14.10. – “Práce se šustím” instruktáž pí Abrhámové, vlastní pokusy žáků.  
 
14.10. – “Drakiáda.”  
 
17.09. – “Malý hrnčíř – hrnčířka. Soutěž ŠD.”  
 
01.09. – Zahájení školního roku, vítání prvňáčků. Zahájení celoročního projektu: “Dělání, dělání … aneb o řemeslech” 
 

Co se dělo v roce 2002/2003

Duben 1st, 2014 | Posted by administrator in Historie - (Komentáře nejsou povoleny)
26.06. – Táborák na rozloučenou s 5. ročníkem 
 
24.06. – Okresní plavecké závody v Uh. Hradišti. Dušan Balák ve své kategorii 2. místo 
 
23.06. – Loutkové divadlo Brno, Pohádky Miloše Macourka 
 
23.06. – Soutěž v minitriatlonu /plavání, běh, cyklistika/ 
 
16.06. – Výlet se Sdružením rodičů do westernového městečka v Boskovicích 
 
13.06. – Výlet do Hluku /tvrz, koupaliště/ 
 
05.06. – Sportovní odpoledne – soutěž tříd v přehazované 
 
28.05. – Koncert Zlínské filharmonice (3. – 5. r.) 
 
27.05. – Sběrová loterie 
 
27.05. – Fotografování tříd 
 
03.05. – Turnaj v kopané 30. ročník. Pořadí družstev:
1. Mistřice, 2. Březolupy, 3. Bílovice, 4. Topolná, 5. Jarošov, 6. Kněžpole
30.04. – Stavění máje, Turnaj baby Jagy 
 
25.04. – Kuličkový král a švihadlová princezna 
 
22.04. – Výukový program “Den Země” 
 
16.04. – Sběr starého papíru 
 
10.04. – Návštěva Slováckého muzea v Uh. Hradišti – panenky z celého světa 
 
09.04. – “Zazpívej slavíčku” – školní kolo pěvecké soutěže Přehled vítězů:
0. kategorie (1. r.) ocenění L. Kořínek
1. kategorie (2. a 3. r.) 1. P. Lapčík, 2 A. Palčíková, 3. T. Fitzianová
2. kategorie (4. a 5. r.) 1. M. Černý, D. Kořínková, 2. T. Hubáčkovám J, Vašťáková, 3. M.Moštěk
03.04. – Návštěva okresní knihovny BBB (5. ročník) – Počítač – pomocník čtenáře 
 
27.03. – 2. ročník “Ilustrátoři dětských knížek” v Okresní knihovně 
 
25.03. – Recitační soutěž “Sport, sport, sportujem” - do školního kola postoupilo 25 žáků. Přehled vítězů:
0. kategorie (1. ročník) R. Večeřa
1. kategorie (2. a 3. r.) 1. D. Otáhal, 2. T. Fitzianová, 3. R. Býma
2. kategorie (4. a 5. r.) 1. B Chudárková, 2. P. Hrušková, 2. M. Černý, 3. R. Slíva, ocenění O. Lapčík
24.03. – Atletické závody v Uh. Hradišti 
Za ZŠ Kněžpole závodili: B. Chudárková, S. Vaštáková, O. Lapčík, O. Moštěk, R. Sliva, V. remeš, J. Vyorálek 
 
21.03. – Soutěž 2. ročníku “O nejlepší jarní báseň” – vítěz M. Machala  
 
20.03. – Nahlédněme k druhákům do třídy 
 
20.03. – 4. ročník akce “Kniha je přítel” v Okresní knihovně v Uherském Hradišti 
 
19.03. – Atletické závody v Uh. Hradišti 
 
02.03. – Dětský karneval – předtančení žáků ZŠ 
 
23.02. – Taneční vystoupení pro důchodce  
 
21.02. – Vycházka do lesa, krmení ptáčků a zvířat  
 
18.02. – Instruktážní beseda s pracovnicemi ČČK v Kněžpoli 
 
14.02. – Maňáskové divadlo Zvířátka jdou za štěstím 
 
13.02. – Zahájena výuka plavání 
 
25.01. – Rodičovský ples s předtančením žáků 
 
07.01. – Slovácké divadlo: pohádka Kocour Holmes a kocour Watson 
 
20.12. – Soutěž nejlepších gymnastů školy; vánoční nadílky ve třídách, společné rozloučení se starým rokem 
 
13.12. – Na vystoupení Hradišťánku v U.H., návštěva Slováckého muzea 
 
05.12. – Přijel Mikuláš 
 
25.11. – Adventní večer s výrobou “rýžových panáčků”; vystoupení žáků; sbírka pro Speciální školu zrakově postižených dětí 
 
24.10. – Drakiáda (ŠD) 
 
19.10. – Beseda s příslušnicí policie 
 
18.10. – Sběrová loterie 
 
17.10. – Koloběžkiáda (ŠD) 
 
12.10. – Pokáceny smrky před školou 
 
08.10. – Sportovní odpoledne – závody v netradičních disciplínách 
 
03.10. – Miss školy (ŠD) 
 
26.09. – Planetárium a muzeum Anthropos v Brně (4. a 5. ročník) 
 
24.09. – Sběr starého papíru 
 
03.09. – Slavnostní zahájení školního roku 2002/2003. Uvítání prvňáčků. 
 
 

Co se dělo v roce 2001/2002

Duben 1st, 2014 | Posted by administrator in Historie - (Komentáře nejsou povoleny)
25.09. – Hra “Milionář” (připravili žáci 5. ročníku). 
 
26.09. – Sběr papíru 
 
27.09. – Dopravní výchova na dopravním hřišti v Mařaticích (4.r.) 
 
31.10. – Halloween. Ukázka výzdoby školy.  
 
02.11. – Film Cesta do pravěku (Škola filmového diváka – kino Hvězda UH). Drakiáda. 
 
03.11. – Sběrová loterie.  
 
26.11. – Zdravá výživa – výukový program s pracovnicí OHS Uh. Hradiště. 
 
04.12. – Adventní večer s rodiči – výroba vánočních ozdob. Na konto adv. koncertů posláno 1500,- Kč.  
 
05.12. – Návštěva sokolníka z hradu Rábí – poutavá přednáška a ukázka dravců. 
 
05.12. – Mikulášská nadílka.  
 
14.12. – 15.12. – “Kouzelná noc – vánoční noc” – spaní ve škole (akce ŠD) 
 
16.12. – Vesnická vánoční slavnost s živým betlémem. 
 
21.12. – Vánoční besídka ve třídách. Srdečné rozloučení se starým rokem.  
 
17.01. – Módní přehlídka – “Ušijte si kabát”.  
 
25.01. – Vycházka do Kněžpolského lesa – výroba přírodních krmítek.  
 
26.01. – Rodičovský ples s předtančením žáků.  
 
13.02. – “Zazpívej slavíčku” – školní kolo pěvecké soutěže.  
 
22.03. – “Klokánek” – mezinárodní matematická soutěž, které se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. 
 
27.03. – Po třídních výběrových kolech následoval školní kolo recitační soutěže “Příroda je kamarád”.  
 
02.04. – “Pověsti našeho kraje” – beseda 4. ročníků v okresní knihovně. Návštěva Slováckého muzea. 
 
03.04. – Předáno krajské ocenění paní řed. Mgr. Janě Poláškové za vynikající pedagogickou práci.  
 
12.04. – “Vabank” – soutěžní hru pro žáky školy připravili páťáci. 
 
17.04. – “Počítač – pomocník čtenáře” – návštěva okresní knihovny. 
 
17.04. – “Barvy jara” – návštěva výstavy dětských kreseb ve Slováckém muzeu. 
 
17.04. – “Boty, botky, botičky” – výstava historické obuvi z celého světa, včetně současných návrhů. 
 
22.04. – Přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium do O.H. se zúčastnilo 6 žáků 5. ročníku. 
 
23.04. – Sběr odpadových surovin. Nasbíráno přes 6 tun papíru. 
 
24.04. – Soutěže v aerobicu na ZŠ Bílovice se zúčastnilo v pódiových skladbách také 6 žákyň z naší školy. 
 
30.04. – 4. třída – výchova cyklistů na dopravním hřišti v Mařaticích. 
 
30.05. – Stavění máje mělo na starost 17 páťáků.  
 
04.05. – Fotbalový turnaj. 
 
10.05. – Miss školy – akce ŠD. 
 
14.05. – Sběrová loterie – vyhodnocení jarního sběru. Za školní rok sesbíráno 9540 kg starého papíru. 
 
16.05. – Na vystoupení Hradišťánku v Uherském Hradišti. 
 
27.05. – Školní výlet do Kroměříže, shlédnutí divadelní pohádky “Popelka” v Podzámecké zahradě, prohlídka zámku a Květné zahrady. 
 
04.06. – Fotografování. 
 
05.06. – Soutěž v aerobicu – školní kolo. 
 
06.06. – Návštěva redaktora z MF Dnes (článek o škole vyšel 10 června). 
 
19.06. – Škola filmového diváka. V kině Hvězda shlédnut film “Harry Potter”. 
 
25.06. – Zakončení celoročního projektu “Příroda je kamarád” – vystoupení žáků, výstava prací, vydání sborníku slohových prací – akce pro veřejnost. 
 
26.06. – “Rozlučkový” táborák – akce žáků 5. ročníku. 
 
28.06. – Slavnostní zakončení šk. roku s “vyřazením” páťáků. 
 
 
 

Co se dělo v roce 2000/2001

Duben 1st, 2014 | Posted by administrator in Historie - (Komentáře nejsou povoleny)
04.09. 
Oficiální znovuotevření zrekonstruované školní budovy.
Den otevřených dveří.
 
08.09.
Kufr – vědomostní soutěž, pro ostatní školáky připravili žáci 3. a 5. ročníku.
 
15.09.
Zahájení Olympijských her v Sydney – sledování TV, nástěnky, výzdoba školy, doplňování informací.
 
04.10.
Sběr odpadových surovin. Nasbíráno 4080kg starého papíru. 
(Ze získané fin. částky jsou hrazeny náklady na kulturní akce.)
 
05.10.
Sběrová loterie. 
 
09.10.
5. ročník na výstavě Čínská malba štětcem v Galerii U Zeleného stromu a v Knihovně BBB.
 
17.10.
Návštěva Planetára v Brně. (Výprava na Měsíc)
Drakiáda (ŠD) 
 
19.10.
O perníkové chaloupce – vlastní dramatizace pohádky (5. ročník).
 
20.10.
Kněžpolská olympiáda 
 
01.11.
Kino Hvězda “Příběh hraček” (ŠD)
 
08.11.
Kouzelník
 
16.11.
Dopravní výchova – cyklisti. 4. ročník na dopravním hřišti v Mařaticích.
 
05.12.
Mikulášská nadílka.
 
06.12.
Adventní večer s výrobou adventních věnečků a besídkou. (Na konto adventních koncertů vybráno 2000Kč) 
 
07.12.
Evička Strýčková (žákyně 5. ročníku) na slavnostním vyhodnocení krajského kola literární soutěže “Kde končí svět” v Kroměříži získala 1. místo a postupuje do celostátního kola. Blahopřejeme.  
 
17.12.
Živý Betlém v Kněžpoli – účast našich žáků na 2. ročníku vesnické slavnosti.
 
22.12.
Vánoční besídky (třídní).
Video Živý Betlém v Kněžpoli.
Ochutnávka cukroví: Co jsme napekli s maminkami. 
 
20.01.
Předtančení žáků 4. a 5. ročníku na rodičovském plese.  
 
31.01.
Pololetní vysvědčení
Návštěva Slováckého divadla na pohádce V. Vackeho “Jak se bubnuje na princezny”. Naši žáci si sami mohli zahrát na stavitele a vojáky.
Zápis žáků do 1. ročníku (dopoledne formou hry s dětmi, odpoledne konzultace s rodiči).
 
07.02.
“Šikana” – beseda z pracovníky Helpu.
Zahájena výuka plavání (plavou všechny ročníky).
 
09.02.
“Babinec” – noční akce školní družiny (soutěž Miss pyžamo, diskotéka, ochutnávka vlastnoručně vyrobených jednohubek, ve 22 hod. večerka).  
 
16.02.
“O pejskovi a kočičce” – návštěva Hoffmanova divadla.
 
27.02.
“Školní fašank” – karnevalové odpoledne.  
 
12 a 13.03.
Projektové sny “Jaro” – tématické dílničky.  
 
20.03.
Školní kolo recitační soutěže “Vypravujeme pověsti našeho kraje”.
 
27.03.
“Ke kořenům domova” – zakončení projektových dnů vystoupením a výstavou pro veřejnost. 
 
06.04.
Pleteme pomlázku, malujeme kraslice (akce ŠD). 
 
12.05.
Fotbalový turnaj – 28. ročník. 
 
20.04.
Účast v rozhlasové soutěži Kološkola (všichni žáci získali knižní odměnu za správné odpovědi).
 
26.04.
Divadelní představení v Bílovicích.
 
30.04.
Stavění máje. 
 
03.05.
Přírodovědná vycházka “Kněžpolský les”.
 
15.05.
Sběr odpadových surovin (celkem 4670kg). 
 
21.05.
“Chytrá horákyně” – divadelní pohádka v buchlovickém parku.
 
21.05.
“Po stopách historie Uh. Hradiště” – 4. a 5. ročník s pracovnicí SM Doc. Rašticovou
 
21.05.
Dětská Strážnice – výlet celé školy.
 
 
 

Odkazy

Duben 1st, 2014 | Posted by administrator in Užitečné odkazy - (Komentáře nejsou povoleny)
Informace z regionu Uherské Hradiště:
http://www.knezpole.cz - Obecní úřad Kněžpole
http://www.slovacko.cz - Interaktivní průvodce regionem 
http://www.mesto-uh.cz - Město Uherské Hradiště 
http://www.nemuh.cz - Uherskohradišťská nemocnice a. s.
http://www.kkuh.cz - Klub kultury v Uherském Hradišti 
http://www.slovackedivadlo.cz/ - Slovácké divadlo Uherské Hradiště
http://www.knihovnabbb.cz - Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
 
Informace ze školství:
http://www.msmt.cz - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
http://www.zkola.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje.
https://poradnazl.cz/ - Pedagogicko-psychologická poradna 
 

Zaměstnanci

Duben 1st, 2014 | Posted by administrator in Zaměstnanci ŠD - (Komentáře nejsou povoleny)
Vychovatelky:
Hana Bučková
e-mail: buckova@zsknezpole.cz 
 
Jana Budíková
e-mail: budikova@zsknezpole.cz 
 

 

 

Zaměstnanci

Duben 1st, 2014 | Posted by administrator in Zaměstnanci ŠJ - (Komentáře nejsou povoleny)
Vedoucí:
Jana Brázdilová
telefon: 572 587 038
e-mail: kuchyne@zsknezpole.cz
 
Hlavní kuchařka:
Renata Smělíková
 
Pomocná kuchařka:
Jana Podškubková, kterou od 1.11.2016 zastupuje Zdenka Ančincová

Zaměstnanci

Duben 1st, 2014 | Posted by administrator in Zaměstnanci ZŠ - (Komentáře nejsou povoleny)
Ředitelka:
Mgr. Irena Šichová
e-mail: zsknezpole@zsknezpole.cz 
 
Učitelky:
Mgr. Libuše Čechová
e-mail: cechova@zsknezpole.cz 
konzultační hodiny: středa 14.00 – 15.00 (nutno vždy předem telefonicky či emailem dohodnout) 
 
Mgr. Jana Kurtišová
e-mail: kurtisova@zsknezpole.cz 
konzultační hodiny: čtvrtek 14.00 – 15.00 (nutno vždy předem telefonicky či emailem dohodnout) 
 
Mgr. Sláva Cingelová
e-mail: cingelova@zsknezpole.cz 
konzultační hodiny: středa 14.00 – 15.00 (nutno vždy předem telefonicky či emailem dohodnout) 
 
Školní asistentka:
Jana Budíková
 
Školnice:
Jana Brázdilová
 
Uklizečka:
Hana Bartošová

 

Charakteristika školského zařízení

Duben 1st, 2014 | Posted by administrator in O škole - (Komentáře nejsou povoleny)
Název:
Základní škola a Mateřská škola Kněžpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
 
Adresa:
č.p. 100, 687 12 Kněžpole
 
Zřizovatel:
Obec Kněžpole, okres Uherské Hradiště
č.p. 125, 687 12 Kněžpole
 
Právní forma školy:
Příspěvková organizace
vznik 1. 1. 2003
 
 Ředitelka školy:
Mgr. Irena Šichová
Potvrzení do funkce 1. 8. 2013
 
Datum založení školy:
Založení školy: 1. 9. 1865
Zařazení do sítě škol: 14. 2. 1996
IČO: 75023601
DIČ: CZ75023601
REDIZO školy: 600124088
 
Součásti školy:
Základní škola, IZO: 102731446
Mateřská škola, IZO: 107612895
Školní družina, IZO: 119100762
Školní jídelna, IZO: 103279369