Školní psycholožka – PhDr. Michaela Cyprichová

7 února, 2024 | Posted by Irena Šichová in Školní psycholožka - (Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní psycholožka – PhDr. Michaela Cyprichová)

Vážení rodiče, učitelé a žáci,

Jmenuji se PhDr. Michaela Cyprichová a pracuji na ZŠ Kněžpole jako školní psycholožka na částečný úvazek. Mohu využívat znalosti prostředí a atmosféry školy a budu dosažitelná pro všechny, kdo se rozhodnou mé nabídky využít. Pracovnu mám přímo ve škole a schůzky s Vámi a dítětem mohu tedy sladit se školním rozvrhem tak, aby dítě příliš nezameškalo a nemuselo někam cestovat. Doporučení se mohou sdílet rovnou s učitelem a nastavené změny dále vždy poupravit podle aktuální situace či vývoje.

Kdo se na mě může obrátit:

Žáci, kteří:

–          mají potíže s učením, se soustředěním nebo chováním

–          si nerozumí se spolužáky nebo mají s nimi konflikty

–          vnímají, že ve třídě není něco v pořádku a necítí se tam dobře

–          si nerozumí s učitelem

–          mají strach ze školy, zkoušení a trápí je tréma

–          mají doma problémy s rodiči či sourozenci

–          se chtějí někomu svěřit s něčím, co je trápí, popovídat si a poradit se

Se žáky se můžeme potkávat jak při práci s celou třídou, tak při individuálních konzultacích.

Můžete se na mě obracet v situacích, které jsou pro vás náročné či nepříjemné.

Rodiče:

Rodičům jsem k dispozici, pokud:

–          hledáte vhodné techniky školní přípravy

–          řešíte výukové, výchovné nebo rodinné problémy

–          Vašemu dítěti se zhoršuje prospěch ve škole nebo se stupňuje jeho nepozornost či hyperaktivita

–       všimli jste si u Vašeho dítěte změn v jeho chování – např. plačtivost, výbuchy vzteku, nezájem o školní práci, uzavřenost, psychosomatické potíže (bolesti břicha ráno, když má jít do školy, noční můry apod.)

–          Vaše dítě začíná být závislé na elektronice

Nabízím Vám bezpečný prostor pro diskuzi o tématech, která nemusí být vždy jednoduchá nebo o problémech, které vás tíží a nevidíte u nich jasné či jednoznačné řešení. Obraťte se na mě kdykoliv, když potřebujete v něčem poradit či si ujasnit své stanovisko. Důvodem pro konzultaci mohou být také úplně jiné náročné životní situace, na které Vám již nestačí vlastní síly.

Pedagogové:

Pedagogům jsem k dispozici v případě:

–          Výukových či výchovných potíží žáků

–          Pro případ prevence i řešení sociálně nežádoucích jevů ve třídě

–          Osobních potíží

Co školní psycholog dělá:

–          spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných

–          poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi

–          pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

–          poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům

–          spolupracuje s pedagogy

–          poskytuje krizovou intervenci žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům

–          zjišťuje příčiny školního neúspěchu žáků a poskytuje podporu, nápravu a vedení žáků ohrožených školním neúspěchem

–          poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

–          zákonným zástupcům dětí poskytuje konzultace při vzdělávacích a výchovných problémech dětí

–          pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky

–          vede preventivní programy pro třídy, zaměřené na budování dobrých vztahů, prevenci sociálně-patologických jevů apod.

–          provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy

–          spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

Zacházení s citlivými údaji:

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, pracuje v souladu s profesním Etickým kodexem schváleným Asociací školních psychologů ČR a SR a je vázán mlčenlivostí – informace z rozhovorů jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytovány dalším osobám. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultační hodiny:

středa 7:30-16:00 – po předchozí domluvě

Kontakt:

cyprichova@zsknezpole.cz