Školní psycholožka – PhDr. Michaela Cyprichová

Únor 7th, 2024 | Posted by Irena Šichová in Školní psycholožka - (Komentáře nejsou povoleny)

Vážení rodiče, učitelé a žáci,

Jmenuji se PhDr. Michaela Cyprichová a pracuji na ZŠ Kněžpole jako školní psycholožka na částečný úvazek. Mohu využívat znalosti prostředí a atmosféry školy a budu dosažitelná pro všechny, kdo se rozhodnou mé nabídky využít. Pracovnu mám přímo ve škole a schůzky s Vámi a dítětem mohu tedy sladit se školním rozvrhem tak, aby dítě příliš nezameškalo a nemuselo někam cestovat. Doporučení se mohou sdílet rovnou s učitelem a nastavené změny dále vždy poupravit podle aktuální situace či vývoje.

Kdo se na mě může obrátit:

Žáci, kteří:

-          mají potíže s učením, se soustředěním nebo chováním

-          si nerozumí se spolužáky nebo mají s nimi konflikty

-          vnímají, že ve třídě není něco v pořádku a necítí se tam dobře

-          si nerozumí s učitelem

-          mají strach ze školy, zkoušení a trápí je tréma

-          mají doma problémy s rodiči či sourozenci

-          se chtějí někomu svěřit s něčím, co je trápí, popovídat si a poradit se

Se žáky se můžeme potkávat jak při práci s celou třídou, tak při individuálních konzultacích.

Můžete se na mě obracet v situacích, které jsou pro vás náročné či nepříjemné.

Rodiče:

Rodičům jsem k dispozici, pokud:

-          hledáte vhodné techniky školní přípravy

-          řešíte výukové, výchovné nebo rodinné problémy

-          Vašemu dítěti se zhoršuje prospěch ve škole nebo se stupňuje jeho nepozornost či hyperaktivita

-       všimli jste si u Vašeho dítěte změn v jeho chování – např. plačtivost, výbuchy vzteku, nezájem o školní práci, uzavřenost, psychosomatické potíže (bolesti břicha ráno, když má jít do školy, noční můry apod.)

-          Vaše dítě začíná být závislé na elektronice

Nabízím Vám bezpečný prostor pro diskuzi o tématech, která nemusí být vždy jednoduchá nebo o problémech, které vás tíží a nevidíte u nich jasné či jednoznačné řešení. Obraťte se na mě kdykoliv, když potřebujete v něčem poradit či si ujasnit své stanovisko. Důvodem pro konzultaci mohou být také úplně jiné náročné životní situace, na které Vám již nestačí vlastní síly.

Pedagogové:

Pedagogům jsem k dispozici v případě:

-          Výukových či výchovných potíží žáků

-          Pro případ prevence i řešení sociálně nežádoucích jevů ve třídě

-          Osobních potíží

Co školní psycholog dělá:

-          spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných

-          poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi

-          pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

-          poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům

-          spolupracuje s pedagogy

-          poskytuje krizovou intervenci žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům

-          zjišťuje příčiny školního neúspěchu žáků a poskytuje podporu, nápravu a vedení žáků ohrožených školním neúspěchem

-          poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

-          zákonným zástupcům dětí poskytuje konzultace při vzdělávacích a výchovných problémech dětí

-          pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky

-          vede preventivní programy pro třídy, zaměřené na budování dobrých vztahů, prevenci sociálně-patologických jevů apod.

-          provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy

-          spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

Zacházení s citlivými údaji:

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, pracuje v souladu s profesním Etickým kodexem schváleným Asociací školních psychologů ČR a SR a je vázán mlčenlivostí – informace z rozhovorů jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytovány dalším osobám. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultační hodiny:

středa 7:30-16:00 – po předchozí domluvě

Kontakt:

cyprichova@zsknezpole.cz