Author Archives: Irena Šichová

Recitační soutěž – školní kolo

Březen 27th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Oběd ze školní jídelny

Březen 25th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
menu-box

 

Vážení rodiče,

v současné situaci si Vám dovolujeme nabídnout možnost odebírání oběda ze školní jídelny pro Vaše děti od 1.4.2020 do odvolání.

Oběd by Vám byl dovážen v menu boxu.

Cena oběda je jako pro cizí strávníky 62,- Kč + cca 6,- Kč menu box (1 ks polévka + 1 ks hlavní jídlo).

Stravné byste platili zpětně až další měsíc hotově při donášce (formou obálek).

Pokud budete mít o stravování zájem, napište do pátku 27.3.2020 na email: kuchyne@zsknezpole.cz.

S případnými dotazy se obracejte na vedení školy na tel. 774 587 182.

Pythagoriáda – okresní kolo na ZŠ Staré Město, 5. r., 1 žák

Březen 25th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021

Březen 20th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 ze dne 18.3.2020, č.j. MSMT-12689/2020-1

bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Základní škola a Mateřská škola Kněžpole, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště vyhlašuje změnu původního termínu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021

na čtvrtek 16. 4. 2020

V den zápisu budou přijímány žádosti o přijetí dítěte, které je narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a dále žádosti dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky bude přijata tato žádost.

K zápisu je nutné předložit kopii rodného listu přihlašovaného dítěte.

Průběh zápisu:

Vzhledem k situaci, kdy jsou v rámci mimořádného opatření při epidemii uzavřeny všechny školy v ČR, proběhne v letošním školním roce zápis pouze formální verzí.

Zákonný zástupce dítěte dne 2. 4. 2020 vhodí do poštovní schránky školy ( Kněžpole 100) obálku, ve které budou vyplněné a podepsané tyto dokumenty:

  • Dotazník pro rodiče žáka
  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce, popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Kopie rodného listu dítěte

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy. Seznamy přijatých dětí pod registračním číslem budou zveřejněny  také dveřích ZŠ nejpozději do 30. 4. 2020.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží e-mailem.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Kněžpole, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště do 1. ročníku od 1. 9. 2020 bude zákonným zástupcům zasláno poštou do 14 dnů od zveřejnění.

Pro školní rok 2020/2021 lze přijmout 15 dětí.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (lze doložit i později dle aktuálního provozu KPPP, SPC).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dotazník pro rodiče žáka

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Opatření ministra školství_2020 03 18

Snímek obrazovky 2020 03 01

 

zápis do 1. třídy ZŠ

Matematický klokan, 2.- 5.r.

Březen 20th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Uzavření provozu Mateřské školy

Březen 16th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Z rozhodnutí Rady obce Kněžpole se od úterý 17. března 2020 až do odvolání uzavírá provoz mateřské školy.

Potvrzení OČR se vydává v úterý 17. března 2020 od 15:00 do 16:00 v Mateřské škole Kněžpole.

V případě, že budete potřebovat potvrzení až v dalších dnech, volejte na tel. 774 587 182

Výpis z usnesení č. 27

výukový program Zdravá pětka

Březen 13th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Třídní schůzky – 15.30 h

Březen 10th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

COVID-19 – PŘERUŠENÍ VÝUKY ŠKOLY

Březen 10th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Vláda ČR dne 12.3.2020 schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od  14 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky_2020 03 12

Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky–vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1_2020 03 12

Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich–sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1_2020 03 12

————————————————————————————————————————————————————————

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která se dotýkají provozu školy.  Opatření se vydávají v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. Tato opatření jsou jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění na území České republiky.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

Karantena_a_osetrovne_informace ČSSZ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví se od zítřejšího dne 11.3.2020 až do odvolání uzavírá základní škola! Z tohoto důvodu od zítřejšího dne nebude probíhat výuka žáků ve třídách 1. – 5. ročníku, mimo provoz bude i školní družina.

Vyučující zadaly dětem práci na cca. týden prostřednictvím úkolníčků, k další komunikaci budeme využívat emailový či telefonický kontakt rodičů.

Prosíme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy, kde budeme průběžně informovat o aktuální situaci.

Obědy jsou žákům na dobu uzavření školy automaticky zrušeny. Po obnovení provozu budou všechny stravující se děti opět přihlášené na první den školy.

Provoz mateřské školy je v běžném režimu bez omezení. 

Rodiče, kteří budou potřebovat od školy potvrzení OČR (dítěte do 10 let), se obrátí na vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Irena Šichová

Veselé zoubky – preventivní program, 1. r.

Březen 10th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)