Author Archives: Irena Šichová

Podzimní světýlková slavnost

Říjen 23rd, 2021 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Podzimní světýlková slavnost 2021

Říjen 13th, 2021 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Podzimní světýlková slavnost 2021

Dopravní hřiště Uherské Hradiště, 4. r.

Říjen 4th, 2021 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Státní svátek

Září 28th, 2021 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Evropský den jazyků

Září 24th, 2021 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Projektový den

Září 17th, 2021 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Třídní schůzky – 15.30 h 2. – 5. r., 16.15 h 1. r.

Září 14th, 2021 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Slavnostní zahájení školního roku

Září 1st, 2021 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1150780

Ve středu 1. září jsme zahájili školní rok 2021/2022. Slavnostní okamžik pro naše žáky, zvláště pro prvňáčky a jejich rodiče proběhl tentokrát nezvykle na školním hřišti. Po úvodních proslovech  a předání dárků žákům prvního ročníku se přesunuli všichni školáci se svými třídními učitelkami do připravených tříd v budově základní školy.

Slavnostní zahájení školního roku

Září 1st, 2021 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Pozvánka

Srpen 29th, 2021 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
skola 10 zahájení

Vážení rodiče, milí žáci,

slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

proběhne ve středu 1. září 2021 v 8 hodin 

na školním hřišti základní školy

(v případě nepříznivého počasí v budově ZŠ).

Vstup do školy v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními MŠMT, MZd ČR, KHS Zlínského kraje:

1. Platí zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění.

2. Testování žáků antigenními testy proběhne 1., 6. a 9. září 2021.

3. Testování nepodstupují žáci, kteří

- dodají potvrzení o prodělané nemoci COVID 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19) nebo

- doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě nebo

- 14 dnů po plně dokončeném očkování.

Prosíme, doložte doklady před testováním.

4. Respirátor (roušku) nosí všechny osoby pohybující se ve společných prostorách budov školy.

5. Ve třídách žáci respirátor (roušku) odkládají.

Podrobné pokyny a informace naleznete v manuálu MŠMT.

 

Všichni školáci si přinesou přezůvky, žáci 1. ročníku i aktovku.

Předpokládané ukončení v 9.30 hod.

Informace školní družiny:

Ve středu 1. září není v provozu ranní družina, odpolední družina bude do 12:00 hodin.

 

MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní od 1. 9. 2021