SRPŠ

Září 29th, 2014 | Posted by Irena Šichová in SRPŠ - (Komentáře nejsou povoleny)

Sdružení rodičů a přátel školy je spolek s vlastním hospodařením, které úzce spolupracuje se základní školou Kněžpole.

Členem SRPŠ se stává každý rodič, který zaplatí členský příspěvek. Do výboru SRPŠ jsou delegování zástupci tříd.

SRPŠ hospodaří s finančními prostředky, které získává z vybraných členských příspěvků a výtěžků na akcích pořádaných pro rodiče a děti. Peníze jsou použity pouze ve prospěch dětí.

Výše členského příspěvku na školní rok 2023/2024  se nemění, zůstává ve výši 200,- Kč. Příspěvek, prosím, uhraďte do konce října. Členský příspěvek není právně vymahatelná položka, nejste povinni jej uhradit. Ten, kdo neuhradí členský příspěvek, ale nemůže požívat výhody (jízdné za autobusy, vstupné, pomůcky, dárky, …)

 

ČLENOVÉ VÝBORU SRPŠ na školní rok 2023/2024

Předseda:             Andrea Flíborová

Místopředseda:

Pokladník: