Rozsvícení kněžpolského betléma

Prosinec 5th, 2022 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Betlém 2022 plakát

Mikulášská nadílka

Prosinec 5th, 2022 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1170146

V pondělí 5. prosince byla u nás ve škole napjatá předvánoční atmosféra. Děti již od rána netrpělivě vyhlížely tajemnou návštěvu. A dočkaly se. Do školy dorazil svatý Mikuláš v doprovodu bělostných andělů a rohatých čertů. Zavítali nejprve k dětem do mateřské školy a následně za školáky do základní školy. Čerti bedlivě pozorovali, když Mikuláš vyhledal zápisy v Knize hříchů a přišel v ní na některé hříšníky, kteří mu slibovali své polepšení. Andělé zase děti odměnili za přednesenou básničku či zazpívanou písničku balíčkem plným dobrot.

(Celý příspěvek…)

Adventní tvoření

Prosinec 2nd, 2022 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

pozvánka_Adventní tvoření

Dentální hygiena

Prosinec 2nd, 2022 | Posted by Hana Vašutová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1170114

V pátek, 2. prosince,  se žáci 1. – 5. ročníku zapojili do preventivního programu dentální hygieny, který  si připravily studentky Lékařské fakulty UP Olomouc. Žáci se jejich prostřednictvím  a  zábavnou formou seznámili s funkcí a složením zubů. S pomocí výukového programu pro interaktivní tabule  lektorky spolu se žáky popsali, jak lidem pomáhají zuby zpracovávat potravu. Jak je správné a pravidelné čištění zubů důležité pro zdravý chrup, následovala ukázka správné techniky čištění zubů.  Po této ukázce si  žáci za dozoru studentek vyzkoušeli správné techniky čištění zoubků.  Studentkám patří velké poděkování za iniciativu věnovanou zlepšování povědomí o správné péči o dětský chrup.

(Celý příspěvek…)

Návštěva Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana

Prosinec 1st, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
IMG_4083

Ve čtvrtek 1. prosince se žáci 3. – 5. ročníku vydali linkovým autobusem do Uherského Hradiště, aby navštívili Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, která si pro nás připravila výukový program pod názvem Také já si píšu čtenářský deník. Po milém přivítání na půdě dětského oddělení nás paní knihovnice seznámily s různými kategoriemi knih a s ukázkami čtenářských deníků. Důležité pro nás byly informace zaměřené na vedení čtenářského deníku. (autor, ilustrátor, název knihy, nakladatelství, počet stran, stručný zápis, krátká ukázka a hodnocení přečtené knihy). (Celý příspěvek…)

Exkurze do hvězdárny a planetária v Uherském Brodě

Listopad 23rd, 2022 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
IMG_3816

Ve středu 23. listopadu jsme vyrazili do Uherského Brodu. Naším úkolem bylo nejprve zvládnutí planetární stezky. Od dopravního terminálu jsme zamířili k prvnímu zastavení – k modelu Slunce. Zde nás čekal náš průvodce, který nás  průběžně seznamoval postupně se všemi planetami sluneční soustavy. Tato planetární stezka je zmenšeným modelem naší sluneční soustavy v poměrných velikostech a vzdálenostech od sebe. Na každém zastavení jsme si prohlédli informační panel a model daného vesmírného objektu v podobě žulové koule. (Celý příspěvek…)

Testování tělesné zdatnosti žáků základních škol – FITPA

Listopad 15th, 2022 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

V měsících říjnu a listopadu 2022 zadala provádět vybraným školám Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bylo realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravili zástupci tělovýchovných fakult. Jednalo se o specifické tematické šetření České školní inspekce zaměřené na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. V případě naší základní školy byli zařazeni do tohoto šetření naši třeťáci, kteří postupně plnili jednotlivé motorické testy v hodinách tělesné výchovy. (Celý příspěvek…)

Den otevřených dveří v 1. třídě

Listopad 15th, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
dvere

V úterý 15. listopadu přišli prvňáčci do školy v doprovodu svých rodičů s velkou radostí. Těšili se na Den otevřených dveří v 1. třídě, kdy konečně předvedou, co se všechno zvládli od začátku školního roku naučit. V českém jazyce skládali z písmenek první slova, četli první věty a s pomocí říkanek zvládli napsat i první písmenka. V matematice řešili slovní úlohy, porovnávali čísla, sčítali a odčítali, hráli matematické divadélko. Rodiče ocenili děti za zvládání školních úkolů zaslouženou pochvalou.

Bobřík informatiky

Listopad 11th, 2022 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
bobrik_cz

V období od 7. do 11. listopadu se konal 15. ročník soutěže Bobřík informatiky. Letos již podruhé navázal na novou koncepci výuky informatiky v českých školách, kdy se klade důraz nejen na ovládání počítače a programů pro práci s textem, tabulkami, prezentacemi a obrázky, ale zvyšuje se podíl algoritmizace, programování a robotiky. Proto se v zadání začaly objevovat nově typy úloh informatického kódu, jejichž řešením je skládání bloků programu. (Celý příspěvek…)

Celoroční projekt Učíme se venku – podzim

Říjen 11th, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
IMG_3409

V úterý 11. října jsme v rámci podzimní části celoročního projektu Učíme se venku vyrazili do Kněžpolského lesa. Přestože nás ráno zaskočil drobný déšť, nakonec nám cestu zpříjemnily i teplé paprsky podzimního sluníčka. A to nejen ty, které byly nakreslené před vchodem do školy, neboť první aktivita byla zaměřena na seznámení se sluneční soustavou. Krokování nám napomohlo k utvoření představy o vzájemné vzdálenosti mezi planetami. V průběhu našeho putování jsme sbírali zajímavé přírodniny. (Celý příspěvek…)