Pozvánka SRPŠ – táborák

Červen 11th, 2021 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Pozvánka SRPŠ

 

MŠMT_Informace pro školy a školská zařízení od 8. června 2021

Snížení úplaty za školní družinu

Květen 24th, 2021 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

ŠD – snížení úplaty 2021 02, 03

 

MŠMT_Informace pro školy a školská zařízení od 10. května 2021

MŠMT_Informace pro školy a školská zařízení_od 10. května 2021_ aktualizace

MŠMT_Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17. května 2021

MŠMT_Informace pro školy a školská zařízení od 24. května 2021

MŠMT_Dodatečné informace pro školy a školská zařízení od 24. května 2021

MŠMT_Informace pro školy od 31. května 2021

Výsledky zápisu do 1. třídy

Duben 30th, 2021 | Posted by Irena Šichová in Aktuality | Zápis do 1. třídy - (Komentáře nejsou povoleny)

VÝSLEDKY ZÁPISU 2021

Výsledky voleb do školské rady

Duben 30th, 2021 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Složení ŠR 2021 05 01

Vážení rodiče,

provoz školy zůstává ve stejném režimu jako od 12. dubna 2021.

Jedinou změnou bude od 3.  května frekvence preventivního antigenního testování, které dosud probíhalo 2x týdně. Nově se bude provádět jedenkrát týdně s tím, že se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu.

MŠMT_Informace pro školy a školský zařízení 20. 4

MŠMT_Informace pro školy a školský zařízení od 3.5.2021

MŠMT_Informace pro školy a školská zařízení_změny ke 3.5.2021

 Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 bude obnovena prezenční výuka všech žáků základní školy a povinné předškolní vzdělávání dětí mateřské školy, případně i dětí zaměstnanců kritické infrastruktury.

Kromě již dříve nastavených základních hygienických a protiepidemických pravidel ve škole je dále od 12. dubna 2021 nařízeno povinné testování žáků, dětí a zaměstnanců školy Ag testy 2krát týdně.

 

MŠMT_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx

MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._

MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021

MO MZ_testování zaměstnanců ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021

MO MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.2021

MŠMT_Manuál k provozu škol_aktualizovaný k 12.4.2021

MŠMT_Manuál_testováni_6.4.2021

testovani-letak-singclean

video testování ve škole – Singclean testy

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Březen 22nd, 2021 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením a v souladu s vydaným pokynem MŠMT si Vás dovolujeme pozvat bez osobní přítomnosti dítěte do budovy základní školy Kněžpole k formální části zápisu ve dnech 19.4. – 21.4. 2021 podle časového rozvrhu, který s Vámi bude dojednán.

Zápis se týká dětí narozených 1.9.2014 až 31.8.2015, ale i dětí, které měly pro školní rok 2020/2021 povolen odklad školní docházky.

Při osobním podání zákonný zástupce dítěte předloží tyto dokumenty:

- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

- svůj občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti

- kopie rodného listu dítěte

- vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Pokud rodiče budou žádat pro dítě odklad školní docházky, přinesou s sebou žádost o odklad školní docházky, která bude doložena vyjádřením příslušného lékaře a vyšetřením pedagogicko – psychologické poradny či SPC.

Dotazník a tiskopisy žádostí je možné stáhnout na webových stránkách školy.

Na všechny naše budoucí žáky se těší celý kolektiv vyučujících ZŠ Kněžpole.

Zápis do 1. třídy – info

Dotazník pro rodiče žáka

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

MŠMT_Zápisy do základních škol pro rok 2021-2022

 

MŠMT_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2021

MŠMT_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA DO 28. BŘEZNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA DO 11. DUBNA 2021

Krizové opatření o omezení provuzu škol a školských zařízení_č.200_s účinností od 27. února 2021 do 21. března 2021

Usnesení-vlády-ČR-č.-300-ze-dne-18.3.2021-o-změně-krizových-opatření_s-účinností-od-22.-března-2021-do-28.-března-2021

Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb _č.217_s účinností od 1. března 2021 do 21. března 2021

Krizové-opatření-o-zákazu-maloobchodního-prodeje-a-služeb-_č.241_s-účinností-od-2.-března-2021_změna KO č. 217

Krizové-opatření-o-zákazu-maloobchodního-prodeje-a-služeb-_č.298_s-účinností-od-22.-března-2021-do-28.-března-2021

Usnesení-vlády-ČR-č.-315-ze-dne-26.3.2021-prodlouzeni-krizových-opatření_s-účinností-od-27.-března-2021-do-11.-dubna-2021