Author Archives: Libuše Čechová

Veselé zoubky – dm preventivní program

Květen 18th, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1160449

Ve středu 18. května se žáci 1. a 2. ročníku zapojili do dm preventivního programu „Veselé zoubky“. Děti se prostřednictvím výukového programu seznámily, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz. Radost všem dětem udělala projekce pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, ve které si zopakovaly zásady správné péče o zoubky, jak si zoubky čistit, aby byly bez kazu a proč je důležitá návštěva zubního lékaře. Po vyplnění pracovního listu s úkoly, které byly zaměřeny na výběr zubního kartáčku a zoubkům prospěšné potraviny, obdržely děti odměnu v podobě dm preventivní balíčků „Veselé zoubky“ a samolepek do koupelny. Společnosti dm drogerii markt děkujeme za iniciativu věnovanou zlepšování povědomí o správné péči o dětský chrup.

 

Návštěva Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Květen 17th, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1160441

V úterý 17. května navštívili žáci 1., 2. a  3. ročníku a  o týden později v úterý 24. května žáci 4. a 5. ročníku Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde se zúčastnili výukového programu pod názvem Na návštěvě v galerii. Formou dialogu jsme si povídali o galerii jako místě pro výtvarné umění, poznávali hlavní obory výtvarného umění – malířství, sochařství, architekturu, fotografii, keramiku, ukázali výtvarná díla známých umělců, vysvětlili rozdíly mezi výtvarnými technikami kreslení a malbou, mozaikou i koláží. V prostoru dětského ateliéru až pod samou střechou galerie jsme prokázali výtvarný talent vytvářením vlastních  koláží, kterými jsme po návratu do školy vyzdobili třídní nástěnky.

Hrajeme si na školu

Březen 29th, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1160214

V úterý 29. března se otevřely dveře školy pro návštěvu našich předškoláků. Během setkání se děti seznámily s prostředím a vybavením školní třídy. Vyzkoušely si, jaké je to poprvé sedět ve školní lavici a hlásit se. Ve hře na školu s radostí plnily zábavné úkoly, počítaly, poznávaly zvířátka, vybarvovaly, vystřihovaly, psaly tajným písmem. Ze spokojených tváří dětí bylo vidět těšení na dobu, kdy se dveře školy otevřou pro opravdové vyučování.

Veselé zoubky – dm preventivní program

Březen 10th, 2020 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1150265

V úterý 10. března se žáci 1. ročníku zapojili do dm preventivního programu „Veselé zoubky“. Děti se prostřednictvím výukového programu zábavnou formou seznámily s funkcí a složením zubů, prevencí před zubním kazem a správnou technikou čištění zubů.  Radost všem dětem udělala projekce pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Po vyplnění pracovního listu s úkoly, které byly zaměřeny na výběr zubního kartáčku a zoubkům prospěšné potraviny, obdržely děti odměnu v podobě dm preventivní taštičky a samolepky pro ústní hygienu.  Společnosti dm drogerii markt patří velké poděkování za iniciativu věnovanou zlepšování povědomí o správné péči o dětský chrup.

Odkaz na webovou stránku Veselé zoubky: https://www.dm.cz/o_spolecnosti/vesele-zoubky/1140794/vesele-zoubky-aktualne.html.

Preventivní programem Dental Prevention

Prosinec 3rd, 2019 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1140862

V úterý 3. prosince zavítali mezi žáky naší školy školitelé společnosti Curaden Czech, s.r.o. s preventivní programem Dental Prevention, který je zaměřen na  vzdělávání v oblasti dentálního zdraví.  Zábavnou a interaktivní formou jsme se dozvěděli informace o ústní dutině,  důvodech proč je třeba zoubky čistit a důležitosti správného výběru zubního kartáčku. Všechny děti vyzkoušely indikátor zubního plaku a zjistily, zda si zoubky správně čistí. V průběhu praktické ukázky školitelé opravili dětem špatné návyky při čištění zoubků.

Podzimní sběr papíru

Prosinec 2nd, 2019 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1140850

Ve čtvrtek 26. září jsme na naší škole uspořádali podzimní sběr papíru. Díky obětavým rodičům jsme celkově nasbírali 4 922 kilogramů. Výsledky všech zúčastněných zasluhují opět velkou pochvalu. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Kupec, který nasbíral 490 kilogramů. 2. místo patřilo Vladimíru Kolaříkovi s 401 kilogramem. Třetím nejlepším sběračem byl vyhlášen Václav Kašný se 400 kilogramy. Odměnou pro všechny, kteří se do podzimního sběru aktivně zapojili, bylo uspořádání sběrové tomboly, která se konala v pondělí 2. prosince v prostorech školní družiny.

Den otevřených dveří v 1. třídě

Listopad 27th, 2019 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
dvere

Ve středu 27. listopadu přijali rodiče prvňáčků pozvání na návštěvu 1. třídy, kde se konal Den otevřených dveří. Děti zúčastněným rodičům ukázaly, čemu všemu se od začátku školnímu roku ve škole naučily. Českým jazykem nás provázela housenka Agáta, matematikou skřítek Matýsek a prvoukou papoušek Oskar. Rodiče potěšila radost dětí, kterou při učení prožívaly.

Kouzelná show veselého Toma

Říjen 22nd, 2019 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1140802

V úterý 22. října zavítal do naší školy kouzelník a herec Slováckého divadla, pan Tomáš Šulaj. Jeho kouzelná show nás pobavila nejen veselými kouzly, ale také slovními hříčkami a zaklínadly. Nechyběla zde zábava a legrace. Pozorní žáci se přiučili i jednoduchému kouzelnickému triku s kouzelnickou hůlkou.

Sběr papíru + sběrová tombola

Červen 21st, 2019 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1140229

Sběr papíru na naší škole je vždy pravidelně plánovanou akcí, jejímž cílem je sesbírání, vytřídění a využití papírového odpadu, který se vyskytuje kolem nás. Termín původně plánovaného jarního sběru papíru jsme vzhledem k nepříznivému deštivému počasí museli pro tentokrát o týden odložit, a to na 7. května. Chuť do práce nám vydržela a ten den se kontejnery před školou rychle plnily. Chlapci nakládali balíčky, děvčata vážila a uklízela nastříhané provázky. Pomocnou ruku podali i rodinní příslušníci. Pomáhali s přípravou sběrových balíčků a v průběhu celého pololetí s odvozem papíru přímo do provozovny Sběrných surovin v Uherském Hradišti.

V důsledku aktivního zapojení všech žáků školy jsme během jarního sběru dosáhli celkového výsledku 8 180 kg papíru a lepenky.

Nejlepším sběračem se stal Tomáš Kupec, který odevzdal 2 012 kg, Václav Kašný 1 057 kg a Lukáš Trejbal 314 kg.

Velké poděkování však patří všem zapojeným žákům. Výtěžek sběru použijeme na zakoupení školních pomůcek a úhradu vybraných školních akcí. Pro zvýšení atraktivnosti akce nebude chybět ani tradiční sběrová tombola.

Veselé zoubky

Duben 8th, 2019 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1130950

V pondělí 8. dubna se žáci 1. ročníku zapojili do preventivního programu „Veselé zoubky“, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. Výukový program byl původně plánován na měsíc březen, ale vzhledem k absenci některých žáků jsme termín museli o několik dnů odložit. I tentokrát se děti prostřednictvím Zoubkové víly a jejího kamaráda Zoubkového skřítka zábavnou formou seznámily s funkcí a složením zubů. Jak lidem pomáhají zuby zpracovávat potravu jsme vyzkoušeli pomocí výukového programu, který jsme mohli spustit díky nově instalovaném interaktivním dataprojektoru.  Protože správné a pravidelné čištění zubů je pro zdraví zubů nejdůležitější, následovala společná ukázka správné techniky čištění zubů. Radost všem udělala projekce pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Po vyplnění pracovního listu s úkoly, které byly zaměřeny na výběr zubního kartáčku a správné stravování, obdržely děti odměnu v podobě dm preventivní taštičky a samolepky pro ústní hygienu.  Společnosti dm patří velké poděkování za iniciativu věnovanou zlepšování povědomí o správné péči o dětský chrup.