Author Archives: Libuše Čechová

Návštěva Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana

Prosinec 1st, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
IMG_4083

Ve čtvrtek 1. prosince se žáci 3. – 5. ročníku vydali linkovým autobusem do Uherského Hradiště, aby navštívili Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana, která si pro nás připravila výukový program pod názvem Také já si píšu čtenářský deník. Po milém přivítání na půdě dětského oddělení nás paní knihovnice seznámily s různými kategoriemi knih a s ukázkami čtenářských deníků. Důležité pro nás byly informace zaměřené na vedení čtenářského deníku. (autor, ilustrátor, název knihy, nakladatelství, počet stran, stručný zápis, krátká ukázka a hodnocení přečtené knihy). Poté jsme se zaposlouchali do ukázky z knihy Eoina Colhera Legenda o pistolnici Murphyové. Knižní postava paní Murphyová byla legendární knihovnice, kterou jsme po přečtení ukázky podle vlastní fantazie nakreslili. Příjemně strávený čas nám v knihovně rychle utíkal a my se již dnes těšíme na další zajímavá setkání s dětskou knihou.

Den otevřených dveří v 1. třídě

Listopad 15th, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
dvere

V úterý 15. listopadu přišli prvňáčci do školy v doprovodu svých rodičů s velkou radostí. Těšili se na Den otevřených dveří v 1. třídě, kdy konečně předvedou, co se všechno zvládli od začátku školního roku naučit. V českém jazyce skládali z písmenek první slova, četli první věty a s pomocí říkanek zvládli napsat i první písmenka. V matematice řešili slovní úlohy, porovnávali čísla, sčítali a odčítali, hráli matematické divadélko. Rodiče ocenili děti za zvládání školních úkolů zaslouženou pochvalou.

Celoroční projekt Učíme se venku – podzim

Říjen 11th, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
IMG_3409

V úterý 11. října jsme v rámci podzimní části celoročního projektu Učíme se venku vyrazili do Kněžpolského lesa. Přestože nás ráno zaskočil drobný déšť, nakonec nám cestu zpříjemnily i teplé paprsky podzimního sluníčka. A to nejen ty, které byly nakreslené před vchodem do školy, neboť první aktivita byla zaměřena na seznámení se sluneční soustavou. Krokování nám napomohlo k utvoření představy o vzájemné vzdálenosti mezi planetami. V průběhu našeho putování jsme sbírali zajímavé přírodniny. Velmi se nám líbila aktivita na vyhledávání předmětů v přírodě, které měly tvar těles (krychle, kvádru, koule, kužele, válce a spirály) a začínaly na písmenko P a M. Při barevném vyhledávání přírodnin jsme náhodně objevili lebku psovité šelmy. Dopoledním pobytem v Kněžpolském lese se nám podařilo zábavnou formou procvičit znalosti z mnoha vyučovacích předmětů i prožít malá dobrodružství při objevování přírody. Prospěšným pro naše zdraví byl i samotný pobyt na čerstvém vzduchu. Velké poděkování patří Mgr. Monice Havláskové ze SVČ Klubko, která se na projektovém dnu organizačně podílela.

Ukončení celoročního projektu Fair play

Červen 29th, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1160715

Ve středu 29.6. se žáci naší školy sešli na školním hřišti k zahájení netradiční sportovní olympiády. Po rozdělení do družstev podle olympijských barev (červená, zelená, modrá a žlutá)  za znění olympijské hymny vyvěsili  kapitáni družstev olympijskou vlajku. Zapálili jsme olympijský oheň a složili slib sportovců a rozhodčích. Poté jsme se odebrali na sportoviště k plnění jednotlivých disciplín. Všichni zúčastnění podávali výborné výkony v běhu s batohem se zátěží, hodu raketou, skokem dozadu a ve štafetovém přelévání vody do určených nádob. V běhu s batohem zvítězilo žluté družstvo, zelené družstvo zvítězilo v hodu raketou, prvenství ve skoku dozadu  a ve štafetovém přelévání vody získalo červené družstvo. O celkovém vítězství musela rozhodnout závěrečná disciplína ve štafetovém hodu ringem.  Celkovým vítězem se stalo žluté družstvo ve  složení Davídek, Amálka, Adélka, Zdeněček, Honzík a Tomášek. Stříbrné medaile získalo červené družstvo ve složení Martínek, Adámek, Sofinka, Viktorek, Ondrášek a Simonka. Bronzoví skončili modří ve složení Jirka 1, Evička, Jirka 2, Dominik, Šarlotka, Šimonek a Štefík. Bramborové medaile po velkém souboji  si nakonec odneslo zelené družstvo ve složení Vojtíšek, Adámek 1, Niky, Sašenka, Adámek 2, Štěpík a Anežka. Ukončení netradiční sportovní olympiády proběhlo na školním hřišti uhašením olympijského ohně a  spuštěním olympijské vlajky. Nejcennější vítězství si odnesli všichni zúčastnění fair play přístupem.

 

Veselé zoubky – dm preventivní program

Květen 18th, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1160449

Ve středu 18. května se žáci 1. a 2. ročníku zapojili do dm preventivního programu „Veselé zoubky“. Děti se prostřednictvím výukového programu seznámily, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz. Radost všem dětem udělala projekce pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, ve které si zopakovaly zásady správné péče o zoubky, jak si zoubky čistit, aby byly bez kazu a proč je důležitá návštěva zubního lékaře. Po vyplnění pracovního listu s úkoly, které byly zaměřeny na výběr zubního kartáčku a zoubkům prospěšné potraviny, obdržely děti odměnu v podobě dm preventivní balíčků „Veselé zoubky“ a samolepek do koupelny. Společnosti dm drogerii markt děkujeme za iniciativu věnovanou zlepšování povědomí o správné péči o dětský chrup.

 

Návštěva Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Květen 17th, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1160441

V úterý 17. května navštívili žáci 1., 2. a  3. ročníku a  o týden později v úterý 24. května žáci 4. a 5. ročníku Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde se zúčastnili výukového programu pod názvem Na návštěvě v galerii. Formou dialogu jsme si povídali o galerii jako místě pro výtvarné umění, poznávali hlavní obory výtvarného umění – malířství, sochařství, architekturu, fotografii, keramiku, ukázali výtvarná díla známých umělců, vysvětlili rozdíly mezi výtvarnými technikami kreslení a malbou, mozaikou i koláží. V prostoru dětského ateliéru až pod samou střechou galerie jsme prokázali výtvarný talent vytvářením vlastních  koláží, kterými jsme po návratu do školy vyzdobili třídní nástěnky.

Hrajeme si na školu

Březen 29th, 2022 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1160214

V úterý 29. března se otevřely dveře školy pro návštěvu našich předškoláků. Během setkání se děti seznámily s prostředím a vybavením školní třídy. Vyzkoušely si, jaké je to poprvé sedět ve školní lavici a hlásit se. Ve hře na školu s radostí plnily zábavné úkoly, počítaly, poznávaly zvířátka, vybarvovaly, vystřihovaly, psaly tajným písmem. Ze spokojených tváří dětí bylo vidět těšení na dobu, kdy se dveře školy otevřou pro opravdové vyučování.

Veselé zoubky – dm preventivní program

Březen 10th, 2020 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1150265

V úterý 10. března se žáci 1. ročníku zapojili do dm preventivního programu „Veselé zoubky“. Děti se prostřednictvím výukového programu zábavnou formou seznámily s funkcí a složením zubů, prevencí před zubním kazem a správnou technikou čištění zubů.  Radost všem dětem udělala projekce pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Po vyplnění pracovního listu s úkoly, které byly zaměřeny na výběr zubního kartáčku a zoubkům prospěšné potraviny, obdržely děti odměnu v podobě dm preventivní taštičky a samolepky pro ústní hygienu.  Společnosti dm drogerii markt patří velké poděkování za iniciativu věnovanou zlepšování povědomí o správné péči o dětský chrup.

Odkaz na webovou stránku Veselé zoubky: https://www.dm.cz/o_spolecnosti/vesele-zoubky/1140794/vesele-zoubky-aktualne.html.

Preventivní programem Dental Prevention

Prosinec 3rd, 2019 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1140862

V úterý 3. prosince zavítali mezi žáky naší školy školitelé společnosti Curaden Czech, s.r.o. s preventivní programem Dental Prevention, který je zaměřen na  vzdělávání v oblasti dentálního zdraví.  Zábavnou a interaktivní formou jsme se dozvěděli informace o ústní dutině,  důvodech proč je třeba zoubky čistit a důležitosti správného výběru zubního kartáčku. Všechny děti vyzkoušely indikátor zubního plaku a zjistily, zda si zoubky správně čistí. V průběhu praktické ukázky školitelé opravili dětem špatné návyky při čištění zoubků.

Podzimní sběr papíru

Prosinec 2nd, 2019 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1140850

Ve čtvrtek 26. září jsme na naší škole uspořádali podzimní sběr papíru. Díky obětavým rodičům jsme celkově nasbírali 4 922 kilogramů. Výsledky všech zúčastněných zasluhují opět velkou pochvalu. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Kupec, který nasbíral 490 kilogramů. 2. místo patřilo Vladimíru Kolaříkovi s 401 kilogramem. Třetím nejlepším sběračem byl vyhlášen Václav Kašný se 400 kilogramy. Odměnou pro všechny, kteří se do podzimního sběru aktivně zapojili, bylo uspořádání sběrové tomboly, která se konala v pondělí 2. prosince v prostorech školní družiny.