Author Archives: Irena Šichová

Třídní schůzky – 15.30 h

Březen 10th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

COVID-19 – PŘERUŠENÍ VÝUKY ŠKOLY

Březen 10th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Vláda ČR dne 12.3.2020 schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od  14 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky_2020 03 12

Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky–vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1_2020 03 12

Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich–sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1_2020 03 12

————————————————————————————————————————————————————————

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která se dotýkají provozu školy.  Opatření se vydávají v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. Tato opatření jsou jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění na území České republiky.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

Karantena_a_osetrovne_informace ČSSZ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví se od zítřejšího dne 11.3.2020 až do odvolání uzavírá základní škola! Z tohoto důvodu od zítřejšího dne nebude probíhat výuka žáků ve třídách 1. – 5. ročníku, mimo provoz bude i školní družina.

Vyučující zadaly dětem práci na cca. týden prostřednictvím úkolníčků, k další komunikaci budeme využívat emailový či telefonický kontakt rodičů.

Prosíme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy, kde budeme průběžně informovat o aktuální situaci.

Obědy jsou žákům na dobu uzavření školy automaticky zrušeny. Po obnovení provozu budou všechny stravující se děti opět přihlášené na první den školy.

Provoz mateřské školy je v běžném režimu bez omezení. 

Rodiče, kteří budou potřebovat od školy potvrzení OČR (dítěte do 10 let), se obrátí na vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Irena Šichová

Veselé zoubky – preventivní program, 1. r.

Březen 10th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Preventivní programy Policie ČR

Březen 9th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
MDV

Na pondělí 9. března ihned po jarních prázdninách jsme pro žáky školy zajistili preventivní programy Policie ČR. Za oddělení tisku a prevence KŘP Zlínského kraje k nám do školy zavítala por. Bc. Milena Šabatová, která připravila pro naše žáky dva programy.

Mladší školáci (1. – 3. r.) absolvovali dopravní výuku inspirovanou projektem „Markétina dopravní výchova“, během které si procvičovali zejména ochranné a viditelné prvky bezpečné pro malé účastníky silničního provozu a také správnou výbavu jízdního kola.

S riziky internetové komunikace, hlavně s projevy kyberšikany, se seznamovali zase starší žáci (4. – 5. r.) v programu Na internetu bezpečně, ve kterém dostali poučení o zásadách bezpečného chování při užívání informačních a komunikačních technologií.

Policie ČR – beseda

Březen 9th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Základní opatření školy k prevenci šíření (nejen) onemocnění koronavirem

Březen 8th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Vážení rodiče,

vzhledem k šíření nákazy COVID-19 Vás chceme seznámit s opatřeními, která přijala naše škola.

O aktuálním vývoji situace se informujeme na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zahraničních věcí, Státního zdravotního ústavu a Zlínského kraje – informačního portálu Zkola. Jsme také v pravidelném kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Respektujeme všechna doporučení a pokyny těchto organizací.

Na základě informací získaných od výše uvedených institucí nebude naše škola v současné době přerušovat výuku.

Děti mateřské školy, žáci základní školy a účastníci školní družiny budou v nejbližším termínu pedagogickými pracovníky poučeni o základních opatřeních k prevenci šíření (nejen) onemocnění koronavirem. Jedná se především o časté mytí rukou a správnou techniku mytí, používání antibakteriálního mýdla či gelu, které jsou rozmístěny na umyvadlech v učebnách a na WC. Dále je vhodné se vyhýbat úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají zjevné příznaky respirační infekce.

V případě, že Vaše dítě má příznaky i mírné respirační infekce, vše konzultujte s ošetřujícím lékařem a postupujte dle jeho pokynů. Totéž platí i pro všechny členy úzké rodiny.

Vývoj situace budeme dále sledovat a v případě potřeby Vás budeme informovat.

 

V Kněžpoli, dne 8.3.2020

Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy

Opatření ředitelky školy 2020 03 08

Jarní prázdniny

Březen 6th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Jarní prázdniny

Březen 5th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Jarní prázdniny

Březen 4th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)

Jarní prázdniny

Březen 3rd, 2020 | Posted by Irena Šichová in Kalendar - (Komentáře nejsou povoleny)