Co se dělo v roce 2008/2009

Duben 1st, 2014 | Posted by administrator in Historie
30.06. – Slavnostní ukončení, rozloučení s 5. ročníkem  
 
29.06. – Projektový den Dopravní výchova 
 
17.06. – Ukončení projektu „Říkejme si přísloví“ – vystoupení  – výstava  
 
11.06. – Exkurze do čističky odpadních vod v UH  
 
10.06. – Plavecké závody v Uherském Hradišti 
 
09.06. – Sběrová tombola 
 
29.05. – Dopravní výchova – zkoušky cyklistů (4. ročník) 
 
28.05. – Školní výlet – Bouzov – prohlídka hradu, program u Trojského koně, Javoříčské jeskyně  
 
08.05. – Turnaj ve vybíjené „Kněžpolská žabka“ (1. ročník)  
         Výsledné pořadí: 1. Jarošov, 2. Kněžpole „Žluté žabky“, 3. Kněžpole „7 Pink girls“ 
 
08.05. – Turnaj v kopané – 36. ročník  
         Výsledné pořadí: 1. Topolná, 2. Kněžpole, 3. Bílovice, 4. Březolupy, 5. Jarošov, 6. Mistřice 
 
07.05. – „Les a my“- výukový program ve spolupráci s ekologickým centrem Trnka (Kněžpolský les, Kanada)  
 
22.04. – Sběr starého papíru 
 
08.04. – Velikonoce – projektový den, zvyky a tradice zpracované v literární, výtvarné, cukrářské a přírodovědné dílničce  
 
25.03. – Recitační soutěž Radost a humor v poezii, vítězové 
         0. kategorie (1. r.) K. Janků, V. Suchánková, A. Smetana
         1. kategorie (2. a 3. r.) S. Fitziánová, D. Palčík, M. Berčík
         2. kategorie (4. a 5. r.) M. Burdová, D. Hančík, A. Žujová
 
 
19.03. – Den mozku – rébusy, hádanky, hry, pokusy, … 
         Zapojení do mezinárodní matematické soutěže Klokan, nejúspěšnější:
         kategorie Cvrček (2. a 3. r.) M. Churý, D. Vala, A. Juřenová
         kategorie Klokánek (4. a 5. r.) S. Kašná, M. Burdová, D. Hančík 
 
27.02. – Beseda o skautingu se skautkami R. Balákovou, R. Vránovou (bývalými žákyněmi) a A. Žujovou (žákyní 4. ročníku)  
 
27.02. – Letem světem s Klubkem – celoroční projekt pro kolektivy, v měsíci únoru téma Hory  
 
26.02. – Čajování – vyhodnocení přírodovědné vycházky u čaje  
 
25.02. – Přírodovědná vycházka do lesa spojená s krmením ptáků a zvěře 
 
25.02. – Účast S. Kašné ve finále výtvarné soutěže Kůň terapeut 
 
18.02. – Ranní ptáče dál doskáče – soutěž v trojskoku (ŠD) 
 
14.02. – Valentýnský den (výzdoba školy, výroba přání, aktivity v AJ) 
 
04.02. – Zápis s rodiči  
 
03.02. – Zahájena výuka plavání“ 
 
03.02. – Zápis do 1. ročníku „Hrajeme si na školáky“  
 
17.01. – Rodičovský ples s předtančením žáků  
 
16.12. – Návštěva galerie (betlémy, bible), vánoční dílničky, vánoční jarmark v UH  
 
12.12. – Koledování u stromečku ve škole  
 
09.12. – Koledování na Velehradě – návštěva Domova Kopretina  
 
05.12. – Mikulášská nadílka 
 
03.12. – Vánoční dílničky (výroba mýdel, krabiček) 
 
21.11. – Výstava exotického zvířectva s besedou  
 
14.11. – Výuka na dopravním hřišti v Mařaticích (4. ročník) 
 
31.10. – Sběrová loterie 
 
20.10. – Den stromů – program Ekocentra Žabka v Uherském Hradišti 
 
17.10. – Olympiáda školy 
        1) Zahájení (nástup, zapálení ohně, slib sportovců) 
        2) Sportovní disciplíny 
        3) Ukončení 
 
16.10. – Koncert Zpívánky s pohádkou  
 
07.10. – Projekt Zdravé zuby 
 
26.09. – Drakiáda (ŠD)   
 
25.09. – Návštěva klientů z velehradského ústavu 
 
25.09. – Jablíčkový den – výstava s ochutnávkou jablečných dobrot, které děti připravily doma s maminkou.  
 
23.09. – Sběr starého papíru – nasbíráno 5 tun 
 
01.09. – Slavnostní zahájení školního roku za účasti hejtmana Zlínského kraje pana Libora Lukáše.  
 
 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.