Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021

Březen 20th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 ze dne 18.3.2020, č.j. MSMT-12689/2020-1

bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Základní škola a Mateřská škola Kněžpole, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště vyhlašuje změnu původního termínu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021

na čtvrtek 16. 4. 2020

V den zápisu budou přijímány žádosti o přijetí dítěte, které je narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a dále žádosti dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky bude přijata tato žádost.

K zápisu je nutné předložit kopii rodného listu přihlašovaného dítěte.

Průběh zápisu:

Vzhledem k situaci, kdy jsou v rámci mimořádného opatření při epidemii uzavřeny všechny školy v ČR, proběhne v letošním školním roce zápis pouze formální verzí.

Zákonný zástupce dítěte dne 2. 4. 2020 vhodí do poštovní schránky školy ( Kněžpole 100) obálku, ve které budou vyplněné a podepsané tyto dokumenty:

  • Dotazník pro rodiče žáka
  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce, popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Kopie rodného listu dítěte

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy. Seznamy přijatých dětí pod registračním číslem budou zveřejněny  také dveřích ZŠ nejpozději do 30. 4. 2020.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží e-mailem.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Kněžpole, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště do 1. ročníku od 1. 9. 2020 bude zákonným zástupcům zasláno poštou do 14 dnů od zveřejnění.

Pro školní rok 2020/2021 lze přijmout 15 dětí.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (lze doložit i později dle aktuálního provozu KPPP, SPC).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dotazník pro rodiče žáka

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Opatření ministra školství_2020 03 18

Snímek obrazovky 2020 03 01

 

zápis do 1. třídy ZŠ

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.