Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Březen 22nd, 2021 | Posted by Irena Šichová in Aktuality

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením a v souladu s vydaným pokynem MŠMT si Vás dovolujeme pozvat bez osobní přítomnosti dítěte do budovy základní školy Kněžpole k formální části zápisu ve dnech 19.4. – 21.4. 2021 podle časového rozvrhu, který s Vámi bude dojednán.

Zápis se týká dětí narozených 1.9.2014 až 31.8.2015, ale i dětí, které měly pro školní rok 2020/2021 povolen odklad školní docházky.

Při osobním podání zákonný zástupce dítěte předloží tyto dokumenty:

- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

- svůj občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti

- kopie rodného listu dítěte

- vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Pokud rodiče budou žádat pro dítě odklad školní docházky, přinesou s sebou žádost o odklad školní docházky, která bude doložena vyjádřením příslušného lékaře a vyšetřením pedagogicko – psychologické poradny či SPC.

Dotazník a tiskopisy žádostí je možné stáhnout na webových stránkách školy.

Na všechny naše budoucí žáky se těší celý kolektiv vyučujících ZŠ Kněžpole.

Zápis do 1. třídy – info

Dotazník pro rodiče žáka

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

MŠMT_Zápisy do základních škol pro rok 2021-2022

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.