Testování tělesné zdatnosti žáků základních škol – FITPA

Listopad 15th, 2022 | Posted by Irena Šichová in Aktuality

V měsících říjnu a listopadu 2022 zadala provádět vybraným školám Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bylo realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravili zástupci tělovýchovných fakult. Jednalo se o specifické tematické šetření České školní inspekce zaměřené na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. V případě naší základní školy byli zařazeni do tohoto šetření naši třeťáci, kteří postupně plnili jednotlivé motorické testy v hodinách tělesné výchovy.

Všem testovaným žákům i jejich rodičům děkujeme za spolupráci a pro zájemce připojujeme odkazy na videa s přesnou metodikou testování jednotlivých disciplín.

Skok daleký z místa (Odrazem a skokem snožmo z místa dosáhnout co nejdelší vzdálenosti.)

https://is.muni.cz/do/fsps/osr/fitpa/video/02_skok_daleky_z_mista.mp4

Leh – sed (Provést maximální počet opakování změn polohy leh do sedu a zpět.)

https://is.muni.cz/do/fsps/osr/fitpa/video/04_leh-sed.mp4

Člunkový běh 4x 10 metrů (Během čtyřikrát překonat vzdálenost 10 m předepsaným způsobem v co nejkratším čase.)

https://is.muni.cz/do/fsps/osr/fitpa/video/01_beh_4x10_metru.mp4

Vytrvalostní člunkový běh (Běhat v daném tempu a vymezené trati po co nejdelší dobu.)

https://is.muni.cz/do/fsps/osr/fitpa/video/05_vytrvalostni_clunkovy_beh.mp4

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.