Testování žáků – ČŠI

Květen 15th, 2023 | Posted by Irena Šichová in Aktuality

Naše škola byla zařazena do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. ročníku základních škol prostřednictvím inspekčního systému InspIS SET, do kterého jsme  se zapojili v termínu od 15. května do 2. června 2023. Jednalo se o elektronické testování páťáků prováděného Českou školní inspekcí. Naší škole byly určeny testované oblasti Čtenářská gramotnost a Dovednosti usnadňující učení. Ze strany školy bylo třeba zajistit registraci, přípravu, instalaci testovací aplikace a organizační zajištění průběhu testování.  Zvládnutí jednotlivých testů a dotazníků už bylo na jednotlivých žácích.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.