Slavnostní zahájení školního roku

Září 4th, 2023 | Posted by Irena Šichová in Aktuality

V pondělí 4. září proběhlo na naší škole slavnostní zahájení školního roku 2023/2024. Odpočaté a natěšené žáky přišli pozdravit za zřizovatele pan starosta Petr Jakšík, za farnost pan kaplan František Šary, za SVČ Klubko Staré Město paní Monika Havlásková a za sdružení rodičů paní Andrea Flíborová. Naše školáky také povzbudila zástupkyně pro předškolní vzdělávání paní Ivana Bílková. Přivítáni byli hlavně žáčci prvního ročníku, pro které dnešek znamenal začátek školní docházky a při této příležitosti byli obdarováni Slabikáři a balíčkem výtvarných potřeb.

Všem žákům, rodičům, paní učitelkám a ostatním pracovnicím školy přejeme pevné zdraví a nechť je škola pro všechny místem radostného setkávání.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.