Dotazníkové šetření – obnovení provozu ZŠ a MŠ Kněžpole

Květen 4th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Vážení rodiče,

rádi bychom touto formou zjistili Váš zájem o obnovení osobní přítomnosti vašeho dítěte v ZŠ a MŠ Kněžpole od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020.

Dotazník vyplňte za každé Vaše dítě samostatně.

Vyplnění dotazníku je povinné.

Termín pro vyplnění: obratem (nejpozději do 18. 5. 2020).

 

Odkaz na dotazník pro ZŠ:   https://forms.gle/ueR7L44uT7isebTe7

Odkaz na dotazník pro MŠ:   https://forms.gle/965yj8dBYNZc2LBj9

 

Po vyhodnocení obdržených dotazníků Vás budeme informovat o výsledku šetření.

Velmi Vám všem děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Irena Šichová

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo a dne 4.5.2020 odeslalo do škol soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy:

ochrana_zdravi_zs

ochrana_zdravi_ms

příloha_čestné_prohlášení

 

Oběd ze školní jídelny

Březen 25th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
menu-box

 

Vážení rodiče,

v současné situaci si Vám dovolujeme nabídnout možnost odebírání oběda ze školní jídelny pro Vaše děti od 1.4.2020 do odvolání.

Oběd by Vám byl dovážen v menu boxu.

Cena oběda je jako pro cizí strávníky 62,- Kč + cca 6,- Kč menu box (1 ks polévka + 1 ks hlavní jídlo).

Stravné byste platili zpětně až další měsíc hotově při donášce (formou obálek).

Pokud budete mít o stravování zájem, napište do pátku 27.3.2020 na email: kuchyne@zsknezpole.cz.

S případnými dotazy se obracejte na vedení školy na tel. 774 587 182.

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021

Březen 20th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 ze dne 18.3.2020, č.j. MSMT-12689/2020-1

bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Základní škola a Mateřská škola Kněžpole, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště vyhlašuje změnu původního termínu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021

na čtvrtek 16. 4. 2020

V den zápisu budou přijímány žádosti o přijetí dítěte, které je narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a dále žádosti dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky bude přijata tato žádost.

K zápisu je nutné předložit kopii rodného listu přihlašovaného dítěte. (Celý příspěvek…)

Uzavření provozu Mateřské školy

Březen 16th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Z rozhodnutí Rady obce Kněžpole se od úterý 17. března 2020 až do odvolání uzavírá provoz mateřské školy.

Potvrzení OČR se vydává v úterý 17. března 2020 od 15:00 do 16:00 v Mateřské škole Kněžpole.

V případě, že budete potřebovat potvrzení až v dalších dnech, volejte na tel. 774 587 182

Výpis z usnesení č. 27

COVID-19 – PŘERUŠENÍ VÝUKY ŠKOLY

Březen 10th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Vláda ČR dne 12.3.2020 schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od  14 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky_2020 03 12

Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky–vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1_2020 03 12

Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich–sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1_2020 03 12

————————————————————————————————————————————————————————

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která se dotýkají provozu školy.  Opatření se vydávají v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. Tato opatření jsou jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění na území České republiky.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

Karantena_a_osetrovne_informace ČSSZ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví se od zítřejšího dne 11.3.2020 až do odvolání uzavírá základní škola! Z tohoto důvodu od zítřejšího dne nebude probíhat výuka žáků ve třídách 1. – 5. ročníku, mimo provoz bude i školní družina.

Vyučující zadaly dětem práci na cca. týden prostřednictvím úkolníčků, k další komunikaci budeme využívat emailový či telefonický kontakt rodičů.

Prosíme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy, kde budeme průběžně informovat o aktuální situaci.

Obědy jsou žákům na dobu uzavření školy automaticky zrušeny. Po obnovení provozu budou všechny stravující se děti opět přihlášené na první den školy.

Provoz mateřské školy je v běžném režimu bez omezení. 

Rodiče, kteří budou potřebovat od školy potvrzení OČR (dítěte do 10 let), se obrátí na vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Irena Šichová

Veselé zoubky – dm preventivní program

Březen 10th, 2020 | Posted by Libuše Čechová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1150265

V úterý 10. března se žáci 1. ročníku zapojili do dm preventivního programu „Veselé zoubky“. Děti se prostřednictvím výukového programu zábavnou formou seznámily s funkcí a složením zubů, prevencí před zubním kazem a správnou technikou čištění zubů.  Radost všem dětem udělala projekce pohádky Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. (Celý příspěvek…)

Preventivní programy Policie ČR

Březen 9th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
MDV

Na pondělí 9. března ihned po jarních prázdninách jsme pro žáky školy zajistili preventivní programy Policie ČR. Za oddělení tisku a prevence KŘP Zlínského kraje k nám do školy zavítala por. Bc. Milena Šabatová, která připravila pro naše žáky dva programy. (Celý příspěvek…)

Vážení rodiče,

vzhledem k šíření nákazy COVID-19 Vás chceme seznámit s opatřeními, která přijala naše škola.

O aktuálním vývoji situace se informujeme na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zahraničních věcí, Státního zdravotního ústavu a Zlínského kraje – informačního portálu Zkola. Jsme také v pravidelném kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Respektujeme všechna doporučení a pokyny těchto organizací.

Na základě informací získaných od výše uvedených institucí nebude naše škola v současné době přerušovat výuku.

Děti mateřské školy, žáci základní školy a účastníci školní družiny budou v nejbližším termínu pedagogickými pracovníky poučeni o základních opatřeních k prevenci šíření (nejen) onemocnění koronavirem. Jedná se především o časté mytí rukou a správnou techniku mytí, používání antibakteriálního mýdla či gelu, které jsou rozmístěny na umyvadlech v učebnách a na WC. Dále je vhodné se vyhýbat úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají zjevné příznaky respirační infekce.

V případě, že Vaše dítě má příznaky i mírné respirační infekce, vše konzultujte s ošetřujícím lékařem a postupujte dle jeho pokynů. Totéž platí i pro všechny členy úzké rodiny.

Vývoj situace budeme dále sledovat a v případě potřeby Vás budeme informovat.

 

V Kněžpoli, dne 8.3.2020

Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy

Opatření ředitelky školy 2020 03 08

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Únor 28th, 2020 | Posted by Irena Šichová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)

Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky 2020 03 06

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 2020 03 05

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací 2020 03 05

KHS ZK – leták COVID

 

Zazpívej, slavíčku!

Únor 28th, 2020 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1150213

Venku je příjemné jarní počasí a po ránu krásně zpívají ptáci. V naši škole se také rozezpívali naši ptáčci – zpěváčci. Všichni naši slavíčci se sletěli 28. února a předvedli krásný pěvecký koncert. (Celý příspěvek…)