Rodičovský ples

Leden 26th, 2019 | Posted by Irena Šichová in Aktuality

V sobotu 26. ledna proběhl pro nás již tradiční Rodičovský ples. Celý večer slavnostně zahájilo 24 párů žáků předtančením polonézy. Pohled na krásně upravená děvčata a elegantní chlapce byl úžasný. Poté následovalo vystoupení Terezky Pokorné a jejího tanečního partnera Tomáše Judase z tanečního klubu Rokaso s ukázkou standardních tanců a následně i tanců latinských. Dalším zpestřením programu byl tanec Závislák, který patřil našim nejstarším, tedy žákům pátého ročníku. Taneční vystoupení s mladšími dívkami nacvičila naše absolventka Zuzana Šuranská. Ohlas u diváků sklidila polka a v momentě dětem k tanci zpíval celý sál píseň Proč ten jetelíček. Program večera obohatilo také taneční vystoupení břišních tanečnic skupin Yalla, Yallinky a Yallinečky. K tanci hrála hudební skupina Ogaři. O půlnoci byla vyhlášena tombola a ti šťastnější si domů odnesli své výhry.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, jeho organizaci a průběhu. Bez těchto obětavých rodičů by tento ples nemohl být.

Výtěžek z plesu půjde na financování akcí pro žáky školy.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.