Zápis do 1. třídy ZŠ

Duben 11th, 2024 | Posted by Irena Šichová in Aktuality

Ve čtvrtek 11. dubna proběhl na naší škole zápis do první třídy. Budoucí prvňáčci si mohli v doprovodu svých rodičů vyzkoušet celou řadu činností, které měly prověřit jejich školní zralost, ale především si měli užít zábavnou cestu mezi různými dopravními prostředky. Děti prokazovaly své znalosti z matematických představ, poznávání barev, geometrických tvarů nebo prostorového vnímání. Při kreslení procvičovaly správné držení tužky a při recitování básničky či zpěvu písničky předvedly správnou výslovnost. Po zdárném splnění všech úkolů byli předškoláčci odměněni dárkem v podobě žabáka, který pro ně vyrobili naši školáci ve školní družině.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě zápisu podíleli a zpříjemnili tak budoucím prvňáčkům jejich slavnostní den strávený ve škole.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.