Recyklace hrou

Březen 13th, 2019 | Posted by Irena Šichová in Aktuality

Ve středu 13. března navštívila naši školu lektorka společnosti Recyklohraní aneb Ukliďme si svět s výukovým programem s názvem Recyklace hrou. Žáci se v něm dozvěděli o třídění odpadů a jeho dalším následném zpracování. Nejprve si vyzkoušeli třídit předměty na obrázcích tak, že přikládali obrázky na barevné popelnice. Při tom rozhodovali, z čeho je daný výrobek zhotoven a kam ho uložit, když doslouží. Všichni si také mohli vyzkoušet rozmontovat počítač nebo maketu pračky či baterie, aby zjistili, co se ukrývá uvnitř těchto spotřebičů. Hlavním poznatkem však bylo, jakým způsobem se tyto věci třídí a recyklují. Na závěr děti shlédly krátké filmové ukázky.

Program byl nejen poučný, ale také zábavný a my si více a více uvědomujeme, že třídění odpadu a jeho následná recyklace by už měla být nedílnou součástí života každého z nás, protože recyklace má smysl.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.