Testování žáků – ČŠI

Červen 6th, 2022 | Posted by Irena Šichová in Aktuality

Naše škola byla zařazena do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. ročníku základních škol systému InspIS SET, do kterého jsme  se zapojili v průběhu května 2022. Jednalo se o elektronické testování páťáků prováděného Českou školní inspekcí. Naší škole byly určeny testované předměty Český jazyk, Matematika a Dovednosti usnadňující učení. Ze strany školy bylo třeba zajistit registraci, přípravu, instalaci testovací aplikace a organizační zajištění průběhu testování.  Zvládnutí jednotlivých testů už bylo na jednotlivých žácích.

Zadané úlohy byly zaměřeny na tyto oblasti:

Český jazyk:

- Porozumění textu

- Pravopis

- Slovní zásoba

Matematika:

- Geometrie

- Počítání s čísly

- Slovní úlohy

Dovednosti usnadňující učení:

- Orientace v čase a prostoru

- Práce s čísly a symboly

- Práce se slovy a textem

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.