Author Archives: Sláva Cingelová

Dopravní hřiště, 4.ročník

Květen 4th, 2022 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
20220504_101926

Ve středu 4.5.2022 se žáci čtvrtého ročníku opět zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Po úvodním proškolení čekala děti zkouška ze znalostí dopravních předpisů, kterou zvládly všichni bez problémů. Následovala zkouška z praktických dovedností a jízda po cvičné dráze. Na závěr děti získaly průkaz mladého cyklisty.

Beseda o dentální hygieně

Březen 25th, 2022 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1160192

V pátek, 25. března,  se žáci 1. – 5. ročníku zapojili do preventivního programu dentální hygieny, který  si připravili studenti Lékařské fakulty UP Olomouc. Žáci se jejich prostřednictvím  zábavnou formou seznámili s funkcí a složením zubů. S pomocí výukového programu pro interaktivní tabule žáci popsali, jak lidem pomáhají zuby zpracovávat potravu. Protože správné a pravidelné čištění zubů je pro zdraví zubů nejdůležitější, následovala ukázka správné techniky čištění zubů.  Po této ukázce si  žáci za dozoru studentů vyzkoušeli správné techniky čištění zoubků.  Studentům  patří velké poděkování za iniciativu věnovanou zlepšování povědomí o správné péči o dětský chrup.

Zazpívej, slavíčku!

Březen 4th, 2022 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1160149

Již každoročně naše škola vítá jaro pěveckou soutěží Zazpívej, slavíčku! Letos proběhlo školní kolo 4. března a mělo zastoupení žáků všech ročníků. Rozhodli jsme se proto rozdělit soutěžící zpěváčky do tří kategorií.

V 1. kategorii soutěžili naši nejmenší prvňáčci. 2. kategorie patřila 2. a 3. ročníku a 3. kategorii reprezentovali žáci 4. a 5. ročníku. A výsledky?

1. kategorie:

1.místo Ina Hájková

2.místo Anežka Hejdová

3.místo Šimon Ševčík

2. kategorie:

1.místo Zdeněk Vaněk

2.místo Ondřej Vašíček

3.místo Eva Knotová

3. kategorie:

1.místo Jiří Jaitner

2.místo Viktor Malušek

3.místo Jiří Kovařík

Ještě byla udělena Cena diváka, kterou získal Vojtěch Prchlík.

GRATULUJEME :-)

Halloween

Říjen 26th, 2021 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1150890

26.října jsme si se žáky 3. až 5. třídy v hodině anglického jazyka připomněli starodávný keltský svátek Samhain, dnes spíše známý pod názvem Halloween. Tento svátek se slaví den před svátkem Všech svatých, tedy 31. října.

Děti se v anglicky mluvících zemích oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat  a „koledují“ o sladkosti.  Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, netopýři atd. Typickými barvami jsou oranžová a černá, oranžová symbolizuje podzim a černá temnotu a smrt.

Naši žáci si tyto tradice a zvyky vyzkoušeli, převlékli se do kostýmů, zakoledovali si o sladkosti, naučili se halloweenskou píseň, pořekadlo a hlavně si užili lehce strašidelnou atmosféru.

Evropský den jazyků

Září 24th, 2021 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
Evropa_jazyky

26. září je Evropskou unií vyhlášeno Dnem evropských jazyků. Cílem tohoto dne je přiblížit multikulturnost a rozmanitost Evropy všem lidem obývajícím „starý kontinent“. Na naší škole jsme si jej připomněli v pátek 24.9. díky žákům 4. a 5. ročníku. Připravili si pro nás krátké rozhovory ve dvanácti evropských jazycích a představili nám také země, ve kterých se těmito jazyky mluví. Zahráli nám krátkou pohádku podle anglického říkadla Hickory dickory dock. Na závěr tohoto setkání jsme se podívali na krátkou slovenskou pohádku Bambuľka, která nám připomněla, že slova Děkuji a Prosím jsou opravdu zázračná.

Dopravní hřiště

Červen 11th, 2021 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
20210611_095749

V pátek 11.6.2021 se v netradičním spojení žáci 4. a 5. ročníku  opět zúčastnili tradiční výuky na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Po úvodním proškolení čekala děti zkouška ze znalostí dopravních předpisů, kterou zvládli téměř všichni bez problémů. Pak následovala zkouška z praktických dovedností.  Odměnou za podaný výkon bylo získání průkazu mladého cyklisty.

Výchovný koncert

Prosinec 3rd, 2020 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
fbm-nove-logo-samostatne-rgb

Ve čtvrtek 3.12.2020 jsme se zúčastnili výchovného koncertu Zlínské filharmonie – Den hraček. Šlo o pilotní online koncert projektu “Nesedíme za bukem, hrajeme vám s Facebookem”. Zlínská filharmonie se tak snaží podpořit vzdělávání dětí v oblasti hudby. Na koncertě zazněly skladby od hudebních velikánů jako např. Čajkovskij, Chačaturjan, Offenbach i slavný Radeckého pochod od Johanna Strausse. Těšíme se na další koncert, snad příště už v krásných prostorách Zlínské filharmonie.

Den evropských jazyků

Září 25th, 2020 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1150430

26. září je Evropskou unií vyhlášeno Dnem evropských jazyků. Cílem tohoto dne je přiblížit multikulturnost a rozmanitost Evropy všem lidem obývajícím „starý kontinent“. My jsme jej v naší škole oslavili v pátek 25.9.2020 díky žákům 5. ročníku. Připravili si pro nás prezentaci 8 evropských zemí, krátké rozhovory v jazycích daných zemí. Následovala skupinová práce, kde si žáci formou pracovních listů zopakovali již slyšená fakta z prezentací. Na závěr páťáci zazpívali známou píseň Bratře Kubo v šesti evropských jazycích, a tak jsme se na chvíli ocitli v Babylonu pod babylonskou věží.

Zazpívej, slavíčku!

Únor 28th, 2020 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1150213

Venku je příjemné jarní počasí a po ránu krásně zpívají ptáci. V naši škole se také rozezpívali naši ptáčci – zpěváčci. Všichni naši slavíčci se sletěli 28. února a předvedli krásný pěvecký koncert.

Program koncertu byl sestaven ze dvou kategorií zpěváků: slavíci 1. – 3. ročníku a slavíci 4. – 5. ročníku.

A kdo byl nejlepší?

Kategorie 1. – 3. ročník:

1.místo Nela Jirsáková

2.místo Jiří Jaitner

3.místo Jiří Kovařík

Kategorie 4.- 5. ročník:

1.místo Tomáš Kupec

2.místo Tereza Kašná

3.místo Tomáš Kašný

Cenu diváků získal:

Jiří Jaitner

On-line Zoo

Leden 16th, 2020 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
On-line ZOO

Ve čtvrtek 16. ledna se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili výukového programu „On-line Zoo“. Cílem programu bylo zábavnou formou seznámit děti s nejčastějšími riziky spojenými s používáním Internetu.

Děti se ocitly v zoologické zahradě, jejíž obyvatelé představují běžné uživatele Internetu. Ti jsou díky svému počínání vystaveni i jeho nástrahám, o kterých ale nemají tušení, a potýkají se pak s nelehkými následky jako je závislost na mobilu, kyberšikana nebo grooming. Na pomoc přichází ředitelka Eliška, která poradí zvířátkům, jak problémy vyřešit, vysvětlí jim, kde došlo k chybě a jak problémům příště předejít. Seznamuje je tak se základy bezpečného chování na Internetu, které se v současné době stalo nezbytností a denní potřebou.

Ve skupinách si žáci tvořili vlastní pravidla chování se na Internetu, která prezentovali ostatním spolužákům. Na závěr si děti zahrály hru „pantomimická tichá pošta“, která je velmi bavila.