Author Archives: Sláva Cingelová

Evropský den jazyků

Září 24th, 2021 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
Evropa_jazyky

26. září je Evropskou unií vyhlášeno Dnem evropských jazyků. Cílem tohoto dne je přiblížit multikulturnost a rozmanitost Evropy všem lidem obývajícím „starý kontinent“. Na naší škole jsme si jej připomněli v pátek 24.9. díky žákům 4. a 5. ročníku. Připravili si pro nás krátké rozhovory ve dvanácti evropských jazycích a představili nám také země, ve kterých se těmito jazyky mluví. Zahráli nám krátkou pohádku podle anglického říkadla Hickory dickory dock. Na závěr tohoto setkání jsme se podívali na krátkou slovenskou pohádku Bambuľka, která nám připomněla, že slova Děkuji a Prosím jsou opravdu zázračná.

Dopravní hřiště

Červen 11th, 2021 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
20210611_095749

V pátek 11.6.2021 se v netradičním spojení žáci 4. a 5. ročníku  opět zúčastnili tradiční výuky na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Po úvodním proškolení čekala děti zkouška ze znalostí dopravních předpisů, kterou zvládli téměř všichni bez problémů. Pak následovala zkouška z praktických dovedností.  Odměnou za podaný výkon bylo získání průkazu mladého cyklisty.

Výchovný koncert

Prosinec 3rd, 2020 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
fbm-nove-logo-samostatne-rgb

Ve čtvrtek 3.12.2020 jsme se zúčastnili výchovného koncertu Zlínské filharmonie – Den hraček. Šlo o pilotní online koncert projektu “Nesedíme za bukem, hrajeme vám s Facebookem”. Zlínská filharmonie se tak snaží podpořit vzdělávání dětí v oblasti hudby. Na koncertě zazněly skladby od hudebních velikánů jako např. Čajkovskij, Chačaturjan, Offenbach i slavný Radeckého pochod od Johanna Strausse. Těšíme se na další koncert, snad příště už v krásných prostorách Zlínské filharmonie.

Den evropských jazyků

Září 25th, 2020 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1150430

26. září je Evropskou unií vyhlášeno Dnem evropských jazyků. Cílem tohoto dne je přiblížit multikulturnost a rozmanitost Evropy všem lidem obývajícím „starý kontinent“. My jsme jej v naší škole oslavili v pátek 25.9.2020 díky žákům 5. ročníku. Připravili si pro nás prezentaci 8 evropských zemí, krátké rozhovory v jazycích daných zemí. Následovala skupinová práce, kde si žáci formou pracovních listů zopakovali již slyšená fakta z prezentací. Na závěr páťáci zazpívali známou píseň Bratře Kubo v šesti evropských jazycích, a tak jsme se na chvíli ocitli v Babylonu pod babylonskou věží.

Zazpívej, slavíčku!

Únor 28th, 2020 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1150213

Venku je příjemné jarní počasí a po ránu krásně zpívají ptáci. V naši škole se také rozezpívali naši ptáčci – zpěváčci. Všichni naši slavíčci se sletěli 28. února a předvedli krásný pěvecký koncert.

Program koncertu byl sestaven ze dvou kategorií zpěváků: slavíci 1. – 3. ročníku a slavíci 4. – 5. ročníku.

A kdo byl nejlepší?

Kategorie 1. – 3. ročník:

1.místo Nela Jirsáková

2.místo Jiří Jaitner

3.místo Jiří Kovařík

Kategorie 4.- 5. ročník:

1.místo Tomáš Kupec

2.místo Tereza Kašná

3.místo Tomáš Kašný

Cenu diváků získal:

Jiří Jaitner

On-line Zoo

Leden 16th, 2020 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
On-line ZOO

Ve čtvrtek 16. ledna se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili výukového programu „On-line Zoo“. Cílem programu bylo zábavnou formou seznámit děti s nejčastějšími riziky spojenými s používáním Internetu.

Děti se ocitly v zoologické zahradě, jejíž obyvatelé představují běžné uživatele Internetu. Ti jsou díky svému počínání vystaveni i jeho nástrahám, o kterých ale nemají tušení, a potýkají se pak s nelehkými následky jako je závislost na mobilu, kyberšikana nebo grooming. Na pomoc přichází ředitelka Eliška, která poradí zvířátkům, jak problémy vyřešit, vysvětlí jim, kde došlo k chybě a jak problémům příště předejít. Seznamuje je tak se základy bezpečného chování na Internetu, které se v současné době stalo nezbytností a denní potřebou.

Ve skupinách si žáci tvořili vlastní pravidla chování se na Internetu, která prezentovali ostatním spolužákům. Na závěr si děti zahrály hru „pantomimická tichá pošta“, která je velmi bavila.

Turistický závod – outdoor treking 2019

Červen 25th, 2019 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1140494

Letošní rok jsme zakončili trošku netradičně, a to 25. června turistickým závodem dětí a rodičů naši školy. Závod byl pořádán turistickým oddílem Napajedla  v čele s panem Karlem Janoškem. Cílem bylo odlákat děti od počítačů a nalákat je do přírody.  A samozřejmě si vzájemně poměřit síly  :-) .

I přes nesnesitelné horko a spoustu komárů to byl vydařený závod, kde si naše děti sáhly téměř na dno svých sil. Ale odnesly si z něho určitě spoustu nezapomenutelných zážitků. Odměnou pro vítěze byly medaile, pro ostatní opečené špekáčky. A pro nás?  Unavené, ale usměvavé tváře Vašich dětí.

Za vše mluví slova pana Janoška:

„Ahojky, díky za pěkné odpoledne a krásnou a pohodovou atmosféru. Při pohledu na spokojené oči dětí při vyhlašování výsledků a to nadšení na startu, i když u některých dětí byla vidět malá dušička, ale  přesto vše překonaly, a odhodlaně vystartovaly vstříc tomu neznámému, kdy zvítězilo nadšení nad strachem.  Zde  si člověk uvědomí, že ta práce měla smysl.

Pěkné prázdniny.

Karel“

Takže Vám všem krásné a pohodové léto.

 

Dopravní hřiště

Květen 3rd, 2019 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1130980

V pátek 3.5.2019 se žáci čtvrtého ročníku opět zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Po úvodním proškolení čekala děti zkouška ze znalostí dopravních předpisů, kterou zvládli všichni bez většího zaváhání. I když nám počasí moc nepřálo, praktickou zkoušku z jízdních dovedností žáci také zvládli. Odměnou pro ně bylo získání průkazu mladého cyklisty.

Zazpívej, slavíčku

Únor 20th, 2019 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
P1130696

Již tradičně probíhá na naší škole pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku. Letos se školní kolo konalo 20.února a mělo bohaté zastoupení žáků všech ročníků. Výkony dětí byly hodnoceny ve třech kategoriích.

V 0. kategorii soutěžili naši nejmenší prvňáčci. 1. kategorie patřila 2. a 3. ročníku a 2. kategorii reprezentovali žáci 4. a 5. ročníku. A výsledky?

0. kategorie:

1.místo Jiří Jaitner

2.místo Adélka Zubalíková

3.místo Amálka Hoferová

1. kategorie:

1.místo Eliška Knotová

2.místo Anička Kadlčíková

3.místo Tomáš Kašný

2. kategorie:

1.místo Tomáš Kupec

2.místo Adam Kozelek

3.místo  Simonka Kadlecová

Dále byly uděleny dvě ceny: Lukáš Lapčík získal cenu diváka a  Tomáš Kupec se stal absolutním vítězem.

GRATULUJEME :-):-):-)

Výukový program O nebezpečí kouření

Leden 9th, 2019 | Posted by Sláva Cingelová in Aktuality - (Komentáře nejsou povoleny)
nebezpečí kouření

9. ledna se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili besedy o kouření. Pan Kratochvíl z KPPP dětem vysvětlil rizika a důsledky kouření. Zaměřil se i na prevenci a schopnost odolat negativním vlivům různých závislostí. Děti byly aktivní, reagovali spontánně a měli spoustu dotazů.